Næringsøkonomi

Næringsøkonomi

Næringsøkonomi ser på konkurransen mellom bedrifter i ulike næringer. Forskerne studerer hvordan bedriftenes strategivalg påvirker lønnsomhet og konkurransesituasjon og hvordan nærings- og konkurransepolitikk slår ut for bedriftene og markedene.

Vis flere artikler

Forskere