Leie eller dele? Hvordan identitet påvirker forbrukervalg

katrine nødtvedt_leilighet_tastatur airbnb
Katrine Berg Nødtvedt sin avhandlingen inneholder tre artikler som undersøker hvordan identitet påvirker valg når forbrukere bruker tilgangsbaserte tjenester, som leie og deling. Hun disputerer for PhD-graden ved NHH 15. mai. Illustrasjonsfoto; canva og pexels.com (cottonbro studio)
Disputas

24. april 2024 17:15

Leie eller dele? Hvordan identitet påvirker forbrukervalg

Katrine Berg Nødtvedt disputerer for PhD-graden ved NHH 15. mai 2024 med avhandlingen «The role of identity in access-based consumption».

Katrine B. Nødtvedt, PhD-kandidate ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Katrine B. Nødtvedt, PhD-kandidate ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Det overordnede temaet for doktorgradsavhandlingen er forholdet mellom forbrukeres identitet og tilgangsbasert forbruk.

Forskning viser at folk foretrekker produkter de assosierer med egen identitet, men mesteparten av tidligere forskning har utelukkende sett på produkteierskap. Denne avhandlingen inneholder tre artikler som undersøker om og når identitet påvirker valg når forbrukere bruker tilgangsbaserte tjenester, som leie og deling. 

Den første artikkelen tar for seg hvordan gruppeidentitet kan resultere i diskriminering i delingsøkonomien. Resultater fra tre eksperimenter viser at når en identisk Airbnb-leilighet blir presentert med en etnisk minoritets-vert, så rapporterer folk om mer negative holdninger og intensjoner knyttet til leiligheten, og viser mindre vilje til å velge leiligheten fremfor et standard hotellrom.

Artikkel to undersøker om folk som identifiserer seg sterkt med et produktdomene, som mote, er mer eller mindre opptatt av å eie (vs. leie) produkter i det domenet. Funn fra fem studier viser at sterkt mote-identifiserte forbrukere foretrekker å kjøpe (vs. leie) klær til en formell anledning, men denne sammenhengen er svak og kan bli påvirket av f. eks. antallet anledninger man skal bruke klærne på.

thomas lange

Årsaker til manglende skatteetterlevelse

Thomas Lange disputerer for PhD-graden ved NHH 26. april 2024 med avhandlingen «The Effects of Labour Migration and Interventions on Tax Compliance».

I den tredje artikkelen undersøker kandidaten hvordan andre oppfatter brukere av delingstjenester. Resultater fra et stort eksperiment viser at bildelingsbrukere bare ble oppfattet som mer tillitsverdige enn bileiere når motivet for bildeling var miljøorientert.

Oppsummert bidrar avhandlingen til forskningslitteraturen innen sosialpsykologi og forbrukerforskning med nye funn om hvordan sosial og personlig identitet påvirker forbrukeres atferd innen tilgangsbasert forbruk.

Veiledere:

Professor Helge Thorbjørnsen (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Hallgeir Sjåstad, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Aud. M, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

A comparison of individual differences as predictors of pro-environmental behavior, including but not limited to personality and demographics

Bedømmelseskomiteen:

Professor Therese Egeland (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Jonas R. Kunst, UiO

Postdoktor Cameron Brick, Universitet i Amsterdam

Om kandidaten:

Katrine Berg Nødtvedt har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

katrine.nodtvedt@nhh.no

benjamin narum

Avhandling om håndtering av usikkerhet

Benjamin Narum disputerer for PhD-graden ved NHH 6.mai 2024 med avhandlingen «Representations of Uncertainty for Decision Modelling».
thomas lange

Årsaker til manglende skatteetterlevelse

Thomas Lange disputerer for PhD-graden ved NHH 26. april 2024 med avhandlingen «The Effects of Labour Migration and Interventions on Tax Compliance».