Årsaker til manglende skatteetterlevelse

tax_kalender_canva
Doktoravhandlingen til Thomas Lange belyser skatteetterlevelse fra tre forskjellige perspektiver: De ansatte, lederne og bedriften. Han disputerer ved NHH 26. april 2024. Ill-foto: canva
Disputas

9. april 2024 08:52

Årsaker til manglende skatteetterlevelse

Thomas Lange disputerer for PhD-graden ved NHH 26. april 2024 med avhandlingen «The Effects of Labour Migration and Interventions on Tax Compliance».

Thomas Lange, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Thomas Lange, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Det er ulike årsaker til manglende skatteetterlevelse. Årsakene spenner fra bevisst skatteunndragelse til ubevisste feil i forsøk på å overholde komplekse rapporteringsregler. Doktoravhandlingen til Thomas Lange belyser skatteetterlevelse – å betale den skatten vi er lovpålagt – fra tre forskjellige perspektiver: De ansatte, lederne og bedriften.

I den første artikkelen belyser kandidaten etterlevelseseffektene av korrupsjon og væpnet konflikt i opprinnelseslandet blant arbeidsinnvandrere. Det er assosiasjoner mellom konflikteksponering før migrasjon, og en reduksjon i sannsynlighet for etterlevelse på 9,9 prosent. Etterlevelse er betydelig høyere for de med botid mellom fem og ti år, enn for de med botid på over ti år. Det er ingen klare effekter av korrupsjonsnivået i hjemlandet.

I artikkel to bruker kandidaten to maskinlæringsalgoritmer for å identifisere faktorer som påvirker skatteetterlevelsen blant bedriftsledere. Det er en negativ sammenheng mellom lederes etterlevelse og eksponeringen for væpnet konflikt blant ansatte. Eldre ledere er mindre tilbøyelige til å etterleve. Igjen er det ingen effekt av korrupsjonsnivået i hjemlandet.

Artikkel tre sammenligner effekten av kontroller og informasjonsbrev om bedrifters innbetaling av arbeidsgiveravgift. Begge tiltakene har en positiv effekt på skatteetterlevelsen. En kontroll øker gjennomsnittsbedriftens innbetaling av arbeidsgiveravgift med 48,14 prosent mer enn for en bedrift som ikke ble kontrollert, mens tilsvarende tall for informasjonsbrev er 13,54 prosent. Effekten av kontroll vedvarer etter to år, men effekten av informasjonsbrevet avtar etter ett år.

Veiledere:

Professor Evelina Gavrilova-Zoutman (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Floris Zoutman, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Utreder Anne May Melsom, Proba Samfunnsanalyse

Tid og sted:

Aud. M, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Problems in estimating the extent and determinants of tax evasion - and microeconometric approaches to overcome these problems

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Øyvind Thomassen (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Robert Ullmann, Universitetet i Augsburg

Professor Kaisa Kotakorpi, Universitetet i Tampere

Om kandidaten:

Thomas Lange har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet skattesenteret NoCeT ved NHH.

Kontakt:

thomas.lange@nhh.no