Effekten av aksjonærdeltakelse og stemmegivning

xuan li_NHH-bygg
Xuan Li disputerer for PhD-graden ved NHH 7. mai 2024 med avhandlingen «Essays on Shareholder Engagement and Voting».
Disputas

24. april 2024 18:10

Effekten av aksjonærdeltakelse og stemmegivning

Xuan Li disputerer for PhD-graden ved NHH 7. mai 2024 med avhandlingen «Essays on Shareholder Engagement and Voting».

Xuan Li, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi.
Xuan Li, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi.

Aksjonærdeltakelse og -stemmegivning er en viktig kanal for investorer til å styre selskaper og påvirke aksjepriser i finansmarkedet. Denne avhandlingen studerer hvordan investorer utøver sine aksjonærrettigheter og effekten av aksjonærdeltakelse og stemmegivning i den virkelige verden.

I det første kapittelet undersøker Li hvilken rolle geografisk avstand spiller i stemmegivningsatferden blant institusjonelle investorer over hele verden. Studien viser at investorer har høyere sannsynlighet for å stemme sammen med ledelsen i innenlandske firmaer enn i utenlandske firmaer, spesielt når ISS er uenig med ledelsen. Det viser videre at «hjemmebias» kan forklares med lokale investorers informasjonsfordel og favorisering av innenlandske firmaer.

I det andre kapittelet undersøker forfatterne stemmestrategiene til verdipapirfond i en kontekst der rammeverket for insentiver er basert på relativ ytelse. De finner at verdipapirfond er mer tilbøyelige til å stemme aktivt for selskaper hvis porteføljevekt avviker fra benchmark-vekt.

katrine nødtvedt

Leie eller dele? Hvordan identitet påvirker forbrukervalg

Katrine Berg Nødtvedt disputerer for PhD-graden ved NHH 15. mai 2024 med avhandlingen «The role of identity in access-based consumption».

Det tredje kapittelet ser på effekten av aksjonærdeltakelse. Forfatterne spør om aksjonærforslag kan bidra til å håndtere reelle utfordringer, som klimaendringer. De finner en nedgang i bedrifters miljøinnovasjon etter aksjonæraktivisme. Deres funn reflekterer begrensningene til aksjonærforslag under gjeldende regulatoriske krav.

Veiledere:

Førsteamanuensis Geir Drage Berentsen (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Håkon Otneim, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud. L, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

A new dimension in asset management: How do fund managers respond to sustainability-related mandates?

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Paul Pelzl (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Andrej Gill, Professor, Johannes Gutenberg University Mainz

Professor Charlotte Christiansen, Professor, Aarhus University

Om kandidaten:

Xuan Li har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

xuan.li@nhh.no

benjamin narum

Avhandling om håndtering av usikkerhet

Benjamin Narum disputerer for PhD-graden ved NHH 6.mai 2024 med avhandlingen «Representations of Uncertainty for Decision Modelling».