NoCeT in the media

NoCeT in the media

Feature articles and debate from NoCet.

2024

Casi, E., T. Bührle, B. Stage and J. Voget: How can tax rules shape the global market for corporate control and overall economic growth? The case of anti-loss trafficking rulesThe FinReg Blog 17.01.2024

Møen, J.: Enig med Civitas Fasting om nullskattytereDagens Næringsliv 05.02.2024.

Schjelderup, G.: Så hva er alternativet til formuesskatten? Dagens Næringsliv 27.05.2024.

Schjelderup, G.: Hva andre gjør, betyr ikke at det de gjør er riktig. Dagens Næringsliv 30.05.2024.

Schjelderup, G.: Større kakestykke til folk flest hvis formuesskatten fjernes? Virkelig? Dagens Næringsliv 06.06.2024.

Schjelderup, G.: Gründervennlig formuesskatt er mulig. Dagens Næringsliv 14.06.2024.

2023

Kvaløy, O., J. Møen and R. Torvik: Unyansert om skattDagens Næringsliv 09.01.2023.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Skatteutvalget skjermer de superrikeVerdens Gang 11.01.2023.

Kvaløy, O., J. Møen and R. Torvik: Vi bør ikke tukle med skjermingsregleneDagens Næringsliv 22.01.2023.

Bjerksund, P., G. Schjelderup and F. T. Zoutman: Skatteutvalget og skatt på kapitalinntekter. Aktuell kommentar, Samfunnsøkonomen, 2023, 137 (2), 5-13, Online 20.04.2023.

Bjerksund, P., G. Schjelderup and F. T. Zoutman: Samlet skatt på selskaper og eiere er for høy i NorgeDagens Næringsliv 25.04.2023.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Noe skurrer i DebattenDagens Næringsliv 26.04.2023.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Lavere skatt for bedriftseiere nå enn under StoltenbergDagens Næringsliv 05.06.2023.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Civita på ville veierDagens Næringsliv 15.06.2023.

Casi-Eberhard, E., E. Gavrilova-Zoutman and F. T. Zoutman: Look to Denmark for How to Tackle Fraudulent Arbitrage SchemesBloomberg Tax 23.06.2023.

2022

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Nå er det vannkraften sin tur til å få skattepakkeDagens Næringsliv 01.09.2022.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Nå ser det ut til at reven har kommet seg inn i hønsegårdenDagens Næringsliv 17.10.2022.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Usannsynlig at reven ikke ser hønseneDagens Næringsliv 24.10.2022.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Jo, det lønner seg å vente med å ta utbytteDagens Næringsliv 28.10.2022.

Eskeland, G. S.: Økt skatt er ikke svaret når vi trenger mer kraftDagens Næringsliv 31.10.2022.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Avgiften bør skrotes. Dagens Næringsliv 10.11.2022.

2021

Bjerksund, P.: Hull i ny ordning for ansatteopsjonerDagens Næringsliv 14.06.2021.

Schjelderup, G., and K. Sævold: Skatteplanlegging i sentralbankens blindsonerDagens Næringsliv 19.08.2021.

Bjerksund, P.: Katedraler, konger og lobbytrollDagens Næringsliv 20.08.2021.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Hva betyr egentlig formuesskatten for arbeidsplassene? Verdens Gang 05.09.2021.

Aase, K. K., and P. Bjerksund: Handlingsregelen må baseres på et optimalt uttak fra OljefondetDagens Næringsliv 16.09.2021.

Møen, J.: Trenger verden bare engelsk fagspråk? Aftenposten 14.10.2021.

2020

Møen, J.: Villedende om arveavgift. Bergens Tidende 30.01.2020.

Schjelderup, G.: For mye fritak med fritaksmetoden. Dagens Næringsliv 16.02.2020.

Schjelderup, G.: Nesten i paradis, men bare nesten. Verdens Gang 06.05.2020.

Møen, J.: Formuesskatt og salg av skog til utlandet. Trønderdebatt 14.10.2020.

Eskeland, G. S.: Formuesskattens tilhengere bør dempe entusiasmen sinDagens Næringsliv 15.10.2020.

Møen, J.: Flere jobber med formuesskattekutt? Dagens Næringsliv 19.10.2020.

Møen, J.: Norsk kapital blir ikke utkonkurrert. Trønderdebatt 19.10.2020.

Møen, J.: Vekstfremmende skattelette? Trønderdebatt 27.10.2020.

Møen, J.: Faglig svakt fra NHOFinansavisen 16.11.2020.

Bjerksund, P.: Hva har Ap tenkt å gjøre med aksjeskatten? Dagens Næringsliv 19.11.2020.

Møen, J.: Trippelbeskattet – virkelig? Dagens Næringsliv 05.12.2020.

Møen, J.: Sunt bondevett i Distrikts-Norge? Finansavisen 08.12.2020.

2019

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Høyesterett bryter Grunnloven. Dagens Næringsliv 06.03.2019.

Møen, J.: Formuesskatten stimuler ikke salg til utlandet. Nettavisen 23.06.2019.

Bjerksund, P., and G. Schjelderup: Ut og stjæle eiendom. Dagens Næringsliv 12.08.2019.

Bjerksund, P., L. Nøstbakken and J. Møen: Oppdrettsfinansiert finansteori holder ikke mål. Dagens Næringsliv 10.11.2019.

Bjerksund, P., L. Nøstbakken and J. Møen: Skal påstander om ikke-rasjonell adferd gi lavere skatt? Dagens Næringsliv 21.11.2019.

2018

Møen, J.: Småbedriftsvennlig formuesskatt. Dagens Næringsliv 01.11.2018.

Møen, J., and G. Schjelderup: Formuesskatten og kapitaltilgang. Samfunnsøkonomen 2018, 132(2), 12-16.

2017

Møen, J.: Tetzschner kan sove godt. Finansavisen 23.02.2017.

Møen, J.: Kunnskapsløst om skatt. Bergens Tidende 27.02.2017.

Møen, J.: Sinte debattanter. Finansavisen 11.03.2017.

Bjerksund, P., and J. Møen: Formuesskatt og verdiskaping. Aftenposten 20.08.2017.

Bjerksund, P.: Hvor mye vil Ap øke utbytteskatten? Dagens Næringsliv 23.08.2017.

2016

Møen, J.: Skatteevne eller skattevilje? Dagens Næringsliv 28.01.2016.

Møen, J.: Et dårlig forslag. Aftenposten 03.02.2016.

Hansen, T.: Ny gave til superrike? Dagens Næringsliv 03.02.2016.

Møen, J.: Formuesskatt og innovasjon. Finansavisen 03.02.2016.

Møen, J., and G. Schjelderup: Effektiv skatt på formue. Dagens Næringsliv 04.02.2016.

Møen, J.: En allianse for de sterke og etablerte. Aftenposten 12.02.2016.

Møen, J., and G. Schjelderup: Mangler rike eiere kapital? Dagens Næringsliv 12.02.2016.

Schjelderup, G., and P. B. Sørensen: Feil om Skatteutvalget. Dagens Næringsliv 19.02.2016.

Schjelderup, G.: Tid for tiltak. Dagens Næringsliv 06.04.2016.

Eskeland, G. S.: Politisk ansvar for skattehjelpen. Dagens Næringsliv 07.04.2016.

Schjelderup, G., and A. Pires: How Panama Became a Tax Haven. Foreign Affairs 12.04.2016

Torsvik, G., J. Andersson, and F. Schroyen: Hvorfor ha skatteamnesti? Aftenposten 22.04.2016.

Møen, J.: Skattereform og skattelettelser. Klassekampen 09.05.2016.

Møen, J.: Rabatt på rabatt. Dagens Næringsliv 13.10.2016.

2015

Venli, V., S. Gedde-Dahl, L. Freihow, S. K. Jacobsen, I. A. E. Coll, A. Jensen, G. Slettemark, A. Folkestad, M. Thowsen, J. F. Bernt, G. Schjelderup, T. Søreide, Ø. Eriksen, I. L. Nyrud, and J. Leirvaag: Kriminelle tjener på skjult eierskap. Åpent brev til Monica Mæland. Dagbladet 26.01.2015.

Hansen, T.: Fremtidens formuesskatt. Finansavisen 23.04.2015.

Schjelderup, G., and P. B. Sørensen: Lav rente gir for høy skatt. Dagens Næringsliv 20.05.2015.

Eskeland, G. S.: Bankenes boligskatt. Dagens Næringsliv 18.06.2015.

Møen, J.: Eiendom er dobbelt underbeskattet. Stavanger Aftenblad 11.09.2015.

Møen, J.: Feil om formuesskatt og nyskaping. Dagens Næringsliv 27.10.2015.

Bjerksund, P.: Klart for skatteplanlegging. Dagens Næringsliv 11.11.2015.

2014

Schjelderup, G.: Alarmen burde gått. Dagens Næringsliv 12.03.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Formuesskatt moden for reform. Aftenposten 28.04.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Formuesskatten er ikke særnorsk. Dagens Næringsliv 08.05.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Ikke fjern formuesskatten. Aftenposten 13.05.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Hegnar om sin syke mor. Finansavisen 16.05.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Formuesskatt og eiendom. Dagens Næringsliv 24.05.2014.

Hansen, T., J. Møen, and G. Schjelderup: Formuesskatt og eiendeler. Dagens Næringsliv 28.05.2014.

Cappelen, A. W.: Velferdsstatens månelanding. Dagens Næringsliv 30.05.2014.

Schjelderup, G.: Nullskatt gir rått parti. Dagens Næringsliv 02.07.2014.

Hansen, T.: Berg-Hansen og formuesskatten. Dagens Næringsliv 09.07.2014.

Haaland, I., and T. Haavik: Lavere skatt, økt ulikhet. Dagens Næringsliv 08.08.2014.

Møen, J.: Skatt på norske eierskap? Dagens Næringsliv 09.08.2014.

Eskeland, G. S.: Nullskatt og maktkonsentrasjon. Dagens Næringsliv 12.08.2014.

Haaland, I., and T. Haavik: Ny innsikt om ulikhet og skatt. Dagens Næringsliv 13.08.2014.

Møen, J.: Vekstfremmende skatteletter. Dagens Næringsliv 19.08.2014.

Kind, H. J. and J. Møen: Enige og tro i mediepolitikken. Aftenposten 22.08.2014.

Møen, J.: Fag eller politikk? Dagens Næringsliv 08.09.2014.

Bjerksund, P., J. Møen, and G. Schjelderup: Feil skatteanalyse. Dagens Næringsliv 12.11.2014.

Bjerksund, P., J. Møen, and G. Schjelderup: Om å rope ulv. Dagens Næringsliv 04.12.2014.

Hansen, T.: Seriegründer og formuesskatten. Dagens Næringsliv 13.12.2014.

2013

Hansen, T., and G. Schjelderup: Treffsikker formuesskatt. Dagens Næringsliv 23.01.2013.

Hansen, T.: Trenger ikke betale skatt. Dagens Næringsliv 05.02.2013.

Sakkestad, M., and  K. K. Skarsgaard: Formuesskatt skader ikke bedriftene. NRK 12.08.2013.

Schjelderup, G., and J. Møen: Høyre tar feil om formuesskatten. Verdens Gang 16.08.2013.

Hatlebakk, I. M.: Skattesnytere koster Norge milliarder. Studentmeninger 18.10.2013.

2012

Kind, H. J., and J. Møen: Bordet fanger. Dagens Næringsliv 03.04.2012.

Kind, H. J., and J. Møen: Er norsk presse dårlige lobbyister? Aftenposten 31.05.2012.

Schjelderup, G.: Høyre og de superrike. Dagens Næringsliv 26.10.2012.

Schjelderup, G.: Uklart om formuesskatt. Dagens Næringsliv 01.11.2012.