Lytt til markedet – selg aksjene, Sindre Finnes

ole-andreas elvik næss
Hvis din eneste begrunnelse er at du har stor tro på dine egne evner til å forutsi fremtiden, er det kanskje bedre å vise litt ydmykhet ved å lytte mer til hva alle andre mener – altså markedene. Du tror gjerne du er smartere enn de fleste andre, men det tror de fleste andre også at de er, skriver Ole-Andreas Elvik Næss i Dagens Næringsliv.
Innlegg

10. juni 2024 09:43

Lytt til markedet – selg aksjene, Sindre Finnes

Markedet vet best – aksjeprisene er stort sett riktige. Så hvorfor skal Sindre Finnes sitte med aksjene sine så lenge før han kvitter seg med dem?

Vi må begynne å lytte mer til hva markedene kan fortelle oss. Alle som lurer på hva som vil skje med kronekursen eller hvem som vil vinne valget i USA, bør sjekke hva markedet sier i stedet for bare å lytte til eksperter.

Og det samme gjelder alle som strever med å finne gode tidspunkter for å kjøpe eller selge aksjene sine.

Selv om markeder kanskje først og fremst ses på som et sted for kjøp og salg, så er prisene i markedet verdifull informasjon. Faktisk viser prisen i markedet hva summen av absolutt alle eksperter og alle andre mener vil skje i fremtiden.

aviser_bunke

Gi mediene mer penger til å «grave» – folket vil betale

Samfunnet har stor nytte av avslørende, samfunnskritisk journalistikk og kan trenge mer slikt ressurskrevende arbeid enn det hver enkelt av oss velger å betale for.

Ofte kan man lese om eksperter som spår fremtidig kronekurs, og nå for tiden er det enkelte av dem som spår at kronen vil bli sterkere av grunner knyttet til alt fra narrativet om mulig fremtidig blå regjering til at kronen er «i støtet». Men markedene forventer at en euro er verdt 11,60 kroner om to år – altså at fremtidig krone er hakket svakere enn i dag.

Hvis ekspertene er så sikre på at kronen vil stige i verdi, så bør de jo kjøpe kroner og tjene på det selv. Da vil prisen på kroner stige slik at markedsprisen vil være riktig.

Siden markedsprisen gjenspeiler all offentlig kjent informasjon, betyr dette at det ikke finnes noen dårlige tidspunkt for aksjesalg. Med dette i bakhodet er det litt vanskelig å forstå at Sindre Finnes har lovet å selge aksjene sine innen ett og et halvt år.

De som planlegger å handle på innsideinformasjon, vil derimot ha fordeler med selv å velge tidspunkt for salg. Så hvis man vet at det senere kommer et tidspunkt der aksjen man eier – la oss kalle den Nordic Mining – vil stige i verdi fordi partiet man har relativt gode forbindelser til planlegger å gå ut med støtte til at akkurat dette selskapet skal få drive gruvedrift, vil det selvsagt være lurt å vente med salg til etter dette tidspunktet.

Det er ingen grunn til å tro at Finnes tenker slik.

Det er nok mer sannsynlig at han og de rundt ham ikke har forstått verdien av å lytte til markedene. For siden aksjeprisene stort sett er riktige, vil han gjøre et like godt salg om han kvitter seg med alle aksjene i dag.

ole-andreas elvik næss

Snart de «vanlige rikes» tur, eller?

Vi bør la være å kaste de «vanlige rike» under bussen i formuesskattedebatten, skriver Ole-Andreas Elvik Næss i DN.

Men det er kanskje ikke så overraskende at Finnes ikke lytter til markedene når selv de som skal passe på Finnes og andre investorer, heller ikke lytter til markedene. Da Økokrim i sin redegjørelse forklarte hvorfor et aksjesalg Finnes gjorde ikke var mistenkelig, brukte de forklaringen at eksperter – med Hegnar som navngitt eksempel – hadde sagt at aksjemarkedet var på vei nedover på dette tidspunktet.

Da jeg etterlyste en forklaring på dette, fikk jeg til svar at det på grunn av slike ekspertråd var rasjonelt å posisjonere seg for nedgangstider. Men igjen – dersom alle eksperter og investorer var enige om at nedgangstider var på vei, så ville de umiddelbart solgt slik at markedsprisene med en gang gjenspeilet nedgangstidene.

Også utenfor finans er det ofte bedre å lytte til markedene enn utvalgte eksperter. Hvis man lytter til hva eksperter forteller, kan man gjerne få inntrykk av at Donald Trump sliter etter forrige ukes dom. Markedet sier derimot at sannsynligheten er rundt 49 prosent for Trump-seier ved høstens valg og 39 prosent for Biden-seier.

Trumps vinnersannsynlighet falt kun med fire prosentpoeng etter at han ble funnet skyldig i dokumentforfalskning.

Veddemålsmarkeder har også gjort det mulig å satse penger på mange andre hendelser. Skremmende nok forteller dette markedet at det er hele 24 prosent sannsynlighet for at WHO vil erklære en fugleinfluensapandemi i løpet av 2024.

industri-utslipp_canva

Nordmenn vil at Oljefondet skal stemme grønnere

Jeg spurte 3000 nordmenn. Tre av fire svarer at Oljefondet bør påvirke selskapene til å bli enda grønnere og stemme for at oljeselskaper som Shell skal kutte utslipp, skriver SNF-forsker Ole-Andreas Elvik Næss i DN.

Om politikerne lytter til markedene, kan det være de bør sette i gang tiltak som å produsere vaksiner eller på andre måter forberede oss på pandemien som kanskje venter?

Det er riktignok ikke slik at markedet alltid har rett. Vi har for eksempel sett en del norske flyaksjer som tidvis selges til priser som neppe er helt riktige. Veddemålsmarkedene er dessuten mye mindre enn markedene for aksjer og valuta. Men om du skulle ha en mening som avviker mye fra markedets mening – eller om du hører på en ekspert som mener noe annet enn markedet – bør du i hvert fall reflektere litt over hvorfor det er slik. Kanskje finner du en god grunn til hvorfor markedet vil feile på akkurat dette området, eller hvorfor din foretrukne ekspert har ekstraordinære innsikter.

Hvis din eneste begrunnelse er at du har stor tro på dine egne evner til å forutsi fremtiden, er det kanskje bedre å vise litt ydmykhet ved å lytte mer til hva alle andre mener – altså markedene.

Du tror gjerne du er smartere enn de fleste andre, men det tror de fleste andre også at de er.

Innlegget var først publisert i DN 9. juni 2024. 

ole-andreas elvik næss

Behold «skitne» aksjer hvis du bryr deg om klimaet

Selger du dine forurensende aksjer fordi du vil tjene mer penger eller fordi du vil hjelpe klimaet? Uansett: Du bør heller beholde dem, skriver SNF-forsker Ole-Andreas Elvik Næss.