Emner i Økonomisk styring hovedprofil

Emner i Økonomisk styring hovedprofil

Studenter med Økonomisk styring som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng i henhold til listen nedenfor.

BUS - Hovedprofil i økonomisk styring

Minst to av

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS 7.5 Vår
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS402 BUS402Finansregnskap 7.5 Høst
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
MRR412 MRR412Finansregnskap 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
MRR415 MRR415Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår

Empirisk metodekurs - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R 7.5 Vår
STR405 STR405Metode for masterutredningen (utgått - erstattet av STR402A) 7.5
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Høst
BUS449 BUS449Multivariate Analysis for Business Economics 7.5 Høst
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business 7.5 Høst
ENE420 ENE420Decision Modelling in Business (utgått - erstattet av BUS461) 7.5 Høst
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
BUSTHE BUSTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring 30 Høst Vår

Valgemner - hovedprofil BUS

Kode Navn Stp Semester
BUS422 BUS422Investeringsanalyse 7.5 Vår
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS426E BUS426EAuditing 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440 BUS440Regnskapsanalyse og verdivurdering 7.5 Vår
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS451 BUS451Virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods 7.5 Vår
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5 Vår
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
BUS463 BUS463Data structures in R 2.5 Vår
BUS464 BUS464Visualization in R 2.5 Vår
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår
BUS420 BUS420Økonomisk styring i praksis 7.5 Høst
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes 7.5 Høst
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS425 BUS425Verdsettelse med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS426N BUS426NRevisjon 7.5 Høst
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS430 BUS430Avansert rekneskapsanalyse og verdivurdering (utgått) 7.5 Høst
BUS437 BUS437Valuation, Financial Analysis and Accounting 7.5 Høst
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5 Høst
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS462 BUS462Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
MRR411 MRR411Revisjon 7.5 Høst
MRR413 MRR413Regnskapsanalyse og verdsettelse 7.5 Høst
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår