Emner i Økonomisk styring støtteprofil før høst 2020

Emner i Økonomisk styring støtteprofil før høst 2020

Studenter med Økonomisk styring som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

BUS støtteprofil fra høsten 2018

Valgbare kurs

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5 Vår
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Høst
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5
BUS402 BUS402Finansregnskap I 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomiske beslutninger med data-simulering (ikke tilbudt) 7.5
BUS422 BUS422Investeringsanalyse (erstattet av BUS422E og BUS422N) 7.5
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes (Expired, replaced by BAN403) 7.5
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis (Expired - replaced by BUS424E) 7.5
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS426E BUS426EAuditing (expired, replaced by MRR411E) 7.5
BUS426N BUS426NRevisjon (utgått, erstattet av MRR411) 7.5
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting (not offered) 7.5
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS430 BUS430Avansert rekneskapsanalyse og verdivurdering (utgått) 7.5
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS432E BUS432EOperations Management (not offered) 7.5
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5
BUS435E BUS435EGovernmental and Nonbusiness Accounting 7.5 Høst
BUS435N BUS435NRegnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdsettelse 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis (not offered) 7.5
BUS441 BUS441Konkurransestrategi (utgått, endra kode til ECN433) 7.5
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Fraud Detection 7.5 Høst
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS (expired, replaced by BUS402E/MRR412E) 7.5
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement (not offered) 7.5
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter (ikke tilbudt) 7.5
BUS451 BUS451Dynamisk virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods (expired) 7.5
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business (Expired, eplaced by BAN401) 7.5
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation (expired, replaced by BUS440E) 7.5
BUS458 BUS458International Business Taxation (not offered) 7.5
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
ECN433 ECN433Konkurransestrategi 7.5 Høst
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance (not offered) 7.5
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance (expired, replaced by BAN432) 7.5
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR411E MRR411EAuditing I (not offered) 7.5
MRR413 MRR413Regnskapsanalyse og verdsettelse (utgått) 7.5
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår