Søk

Søk

Tilpass søkeresultat

Vis treff blant

 1. Tilrettelegging av eksamen

  Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon fra din NHH-adresse. Da er kommunikasjonen kryptert.

 2. Tilrettelegging av studiene

  Dersom du behøver særskilt tilrettelegging av studentlivet, kan du ta kontakt med en studieveileder eller kontaktperson for studenter med funksjonshemninger.

 3. Møte i Læringsmiljøutvalet

  Onsdag 10. oktober møtest Læringsmiljøutvalet. Sjå ei oversikt over saker som skal opp.

 4. Karen Reed-Larsen til SAM

  Institutt for samfunnsøkonomi har ansatt Karen Reed-Larsen i en fast stilling som førstekonsulent etter Dagny Kristiansen som snart går av med alderspensjon.

 5. Nytenkning nødvendig

  Seks nye strategier kan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.

 6. Studierettleiing

  Studierettleiaren er gjerne den første du kontaktar når du har spørsmål om studia dine, eller korleis handtere livet som student.

 7. Viktige datoar og fristar

  Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du og datoar for semesterstart og -slutt fram til 2022.

 8. Eksamenslokaler

  Her finner du en oversikt over våre eksamenslokaler for skriftlige skoleeksamener. Informasjon om hvilket eksamenslokale din eksamen avholdes i blir tilgjengelig i Studentweb senest én uke før eksamensdatoen.

 9. Eksamen

  Dette må du vite om eksamen ved NHH.

 10. Skisseprosjektet for rehabilitering

  Arbeidet med den forestående rehabiliteringen av den eldste delen av NHHs bygningsmasse er nå godt i gang. Origo Arkitektgruppe AS er valgt som kontraktpartner.

 11. Møter i LMU, UU, AMU og FFF

  Sakspapirene til møter i Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning er nå tilgjengelige.

 12. Utveksling og internasjonalisering

  Astrid Foldal er nå ansatt i den faste stillingen som seksjonsleder for utveksling og internasjonalisering. Hun har vært konstituert i stillingen det siste året.

 13. Digital eksamen på NHH

  NHH bruker WISEflow for både hjemme- og skoleeksamen.

 14. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

  Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 13.6.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5 og 8-2.

 15. Forskrift om eksamen NHH Executive (opphevet)

  Fastsatt av Styret 09.02.2017 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler §3-3, §3-9, § 3-10, §8-2.

 16. Studentombod

  Har du fått avslag på ein søknad, er du mistenkt for juks eller har du opplevd trakassering i studiesituasjonen? Det kan vera mange grunnar til at ein kan trengja bistand i saker som gjeld studiesituasjonen.

 17. Vil hjelpe vekstbedriftene

  Det må bli en bedre kobling mellom vekstbedrifter og kapitaleiere, konkluderer Kapitaltilgangsutvalget. Førsteamanuensis Aksel Mjøs har ledet utvalget.

 18. Standardløsninger kan føre til dårligere valg

  Personer som tidligere har blitt stilt overfor gode standardløsninger kan bli dårlige til å ta gode valg på egen hånd.

 19. Energilovens far: Haster ikke med vindmøller på land

  Både hensynet til kraftforsyning, kostnader og naturen tilsier at vi bør vente til havvindkraft blir lønnsom.

 20. Kommunar bør gå saman om å handtere helseutgifter

  Med forpliktande samarbeid om å dela på utgifts- risikoen på helsefeltet kan ut- betalingane verta langt meir føreseielege, skriver Aksel Mjøs i Aftenposten.

 21. Taktskifte i alumnisatsingen

  Alumnivirksomheten ved NHH er et av de fem strategiske satsingsområdene i inneværende strategiperiode. Men hvorfor er dette så viktig, og hva går satsingen egentlig ut på? Og visste du at du som ansatt kan delta på de ulike alumniarrangementene?

 22. Betre samanheng mellom oppgåver og ressursar i administrasjonen

  Er administrasjonen ved NHH riktig rigga i forhold til oppgåvene dei skal utføre?

 23. Digital skoleeksamen

  Møt opp senest en halv time før digital skoleeksamen. Du må ha lastet ned FLOWlock i god tid før eksamensdagen. Oppdater FLOWlock-versjonen for hver eksamenssesong.

 24. Kampen om arbeidskraften

  Moderne arbeidsorganisering og identitetsbygging er tema for Torstein Nesheims kronikk som stod på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 24. november 2006. Torstein Nesheim er ansatt som seniorforsker ved SNF.

 25. Faglig innhold

  Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i strategisk ledelse.

 26. Finansiering av utvekslingsopphald

  Det finst ulike kjelder til finansiering av utvekslingsopphald.

 27. Research

  Here you can find research, work in progress, master thesis and other activities people at ACTION do.

 28. Research

  Here you can find research, work in progress, master thesis and other activities people at CiBiViCi do.