Søk

Søk

Tilpass søkeresultat

Vis treff blant

 1. Tilrettelegging av eksamen

  Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon fra din NHH-adresse. Da er kommunikasjonen kryptert.

 2. Tilrettelegging av studiene

  Dersom du behøver særskilt tilrettelegging av studentlivet, kan du ta kontakt med en studieveileder eller kontaktperson for studenter med funksjonshemninger.

 3. Nytenkning nødvendig

  Seks nye strategier kan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.

 4. Viktige datoar og fristar

  Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du og datoar for semesterstart og -slutt fram til 2022.

 5. Eksamenslokaler

  Her finner du en oversikt over våre eksamenslokaler for skriftlige skoleeksamener. Informasjon om hvilket eksamenslokale din eksamen avholdes i blir tilgjengelig i Studentweb senest én uke før eksamensdatoen.

 6. Eksamen

  Dette må du vite om eksamen ved NHH.

 7. Studierettleiing

  Grunna situasjonen med koronaviruset skjer studierettleiing no kun på e-post og telefon.

 8. Undervisning og eksamen våren 2020

  NHH vil gjere sitt ytste for at alle studentar skal kunne fullføre semesteret og gjennomføre eksamen, uavhengig av utviklinga i koronavirusituasjonen.

 9. Hjemmekontor, ok, men hvem avgjør det?

  Flere universiteter er som spøkelsesbyer: Forskerne trives på hjemmekontor og samarbeider mer internasjonalt enn med de nærmeste. Arbeidsgiverne må vurdere nøye om de vil ha det slik, skriver professor Christine B. Meyer i Dagens Næringsliv.

 10. Forskrift om eksamen NHH Executive (opphevet)

  Fastsatt av Styret 09.02.2017 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler §3-3, §3-9, § 3-10, §8-2.

 11. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

  Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 13.6.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5 og 8-2.

 12. Vil hjelpe vekstbedriftene

  Det må bli en bedre kobling mellom vekstbedrifter og kapitaleiere, konkluderer Kapitaltilgangsutvalget. Førsteamanuensis Aksel Mjøs har ledet utvalget.

 13. Energilovens far: Haster ikke med vindmøller på land

  Både hensynet til kraftforsyning, kostnader og naturen tilsier at vi bør vente til havvindkraft blir lønnsom.

 14. Standardløsninger kan føre til dårligere valg

  Personer som tidligere har blitt stilt overfor gode standardløsninger kan bli dårlige til å ta gode valg på egen hånd.

 15. Studentombod

  Har du fått avslag på ein søknad, er du mistenkt for juks eller har du opplevd trakassering i studiesituasjonen? Det kan vera mange grunnar til at ein kan trengja bistand i saker som gjeld studiesituasjonen.

 16. En krise kan gi nye muligheter

  Koronakrisen rammer bedriftene hardt på Vestlandet. Men krisen kan også bety nye muligheter for omstilling og innovasjon.

 17. Kommunar bør gå saman om å handtere helseutgifter

  Med forpliktande samarbeid om å dela på utgifts- risikoen på helsefeltet kan ut- betalingane verta langt meir føreseielege, skriver Aksel Mjøs i Aftenposten.

 18. Hva gjør vi med det store frafallet fra yrkesfag?

  En ny satsing på yrkesfag må ta med seg ny lærdom fra den store reformen i 1994. Den hadde stikk motsatt effekt for gutter og jenter.

 19. Kampen om arbeidskraften

  Moderne arbeidsorganisering og identitetsbygging er tema for Torstein Nesheims kronikk som stod på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 24. november 2006. Torstein Nesheim er ansatt som seniorforsker ved SNF.

 20. Digital skoleeksamen

  Møt opp senest en halv time før digital skoleeksamen. Du må ha lastet ned FLOWlock i god tid før eksamensdagen. Oppdater FLOWlock-versjonen for hver eksamenssesong.

 21. Faglig innhold

  Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i strategisk ledelse.

 22. Finansiering av utvekslingsopphald

  Det finst ulike kjelder til finansiering av utvekslingsopphald.

 23. Research

  Here you can find research, work in progress, master thesis and other activities people at ACTION do.

 24. Research

  Here you can find research, work in progress, master thesis and other activities people at CiBiViCi do.