Digital eksamen på NHH

Digital eksamen på NHH

NHH bruker WISEflow for både hjemme- og skoleeksamen.

Skoleeksamen i WISEflow

Det finnes to typer:

 1. FLOWlock: Passer til essaybaserte besvarelser. Kandidatene besvarer oppgaven i et tekstredigeringsprogram som minner om Word. Matematiske formler kan skrives i LaTeX, og koder kan skrives inn i kodeskrivefunksjonen. I tillegg finnes det et integrert tegne- og kameraverktøy.
 2. FLOWmulti: Denne eksamenstypen tillater en kombinasjon av mange ulike spørsmålstyper (flervalgsoppgaver, utfyllingsoppgaver, tekstsvar, mattessay, bilder, video etc.), og gjør det også lettere for studenter å skrive brøk digitalt.  Kandidatene har også tilgang til formelfunksjonen LaTeX, kodefunksjonen, webkamera og tegneverktøy i denne eksamensversjonen. Les mer om tilgjengelige spørsmålstyper på learnosity.com. Med FLOWmulti er det mulig med hel eller delvis automatisk poenggivning og karaktersetting. 

Prøve noe nytt?

NHH jobber kontinuerlig for forbedring og videreutvikling av eksamenssystemet sammen med sektoren og leverandøren. For eksempel vil det bli et stort og spennende skritt fremover når vi kan tilby bruk av tredjepartsprogrammer som for eksempel Excel, R eller STATA i en lukket skoleeksamenssituasjon.

I mellomtiden må vi gjøre best mulig bruk av de mulighetene vi har i dag – det kan også innebære for faglærere å tilpasse eksamen til teknologien vi har til rådighet per nå. I mange fag kan det kanskje også være aktuelt å vurdere helt nye eksamensformer -  heller enn å prøve å «sette strøm på» dagens form. For eksempel kan digital skoleeksamen med åpent internett og alle tilgjengelige verktøy være aktuelt alternativ for noen fag, og muliggjøre en mye mer relevant prøving av oppnådde læringsmål enn det som er mulig med en papireksamen. Det er også mulig å gjennomføre en skoleeksamen der én del er lukket og den neste åpen.

Har du innspill eller spørsmål? Har du lyst til å prøve noe nytt for ditt emne, eller være med på kurs? Ta kontakt med seniorkonsulent Tatiana Pozolotina ved Seksjon for eksamen for diskusjoner om muligheter og begrensninger.

Fordeler for sensor

 • Slipper å tyde håndskrift.
 • Slipper å signere og skanne eksamensprotokoll.
 • Umiddelbar tilgang til besvarelser etter avviklet eksamen, ingen sensurdager tapt i postgang.
 • Sensur vil kunne foregå enten offline eller online, man vil kunne ha tilgang til besvarelsene fra flere steder.
 • Mulighet til å kommentere i besvarelsen og dele kommentarer med medsensor og/eller studenter.
 • Enklere å gi tilbakemeldinger og karakterbegrunnelser til studenter. Kan redusere forespørsler om karakterbegrunnelse.
 • Støtte for bruk av rubrics.
 • Mulighet til å lage helt eller delvis selvrettende eksamener.
 • Mulighet for automatisert poengbasert karakterfordeling. 
 • Deler database med plagiatkontrollen som brukes for Canvas.

FORDELER FOR STUDENTER

 • Eksamen vil bedre kunne tilpasses studiehverdagen og kommende arbeidsliv.
 • Lettere å organisere og ferdigstille besvarelse.
 • Behovet for tilrettelegging til eksamen minsker.
 • Fremtidig mulighet for vurderingsformer som bedre understøtter læringsmål.

FORDELER FOR ADMINISTRASJONEN

 • Økt sikkerhet ved gjennomføring og distribusjon. Færre mellomledd og færre manuelle prosesser.
 • Integrasjon med Felles Studentsystem, slik at besvarelse, sensur, karakterbegrunnelse og klagesensur håndteres i samme system.
 • Overgang til papirløs eksamen vil være tids- og plassbesparende.
 • Reduserte kostnader til porto, eksamensark og trykking.