40 prosent digital skoleeksamen

Digital eksamen i aulaen
Digital eksamen i aulaen
Av Marita Kristiansen

19. desember 2017 10:54

40 prosent digital skoleeksamen

Innlevering og sensur av alt karaktergivende hjemmearbeid foregår også i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Tilbakemeldingene fra studentene er svært positive.

HVORFOR WISEFLOW?

Sikkerhet er høyeste prioritet – og godt ivaretatt i WISEflow. Vårt eksamenssystem vant den nasjonale anbudskonkurransen UNINETT koordinerte på vegne av sektoren, og oppfyller alle sikkerhetskrav fra kravspesifikasjonen. Samtidig er den sikre løsningen for lukket digital skoleeksamen naturligvis noe leverandøren fortløpende vedlikeholder og oppdaterer.

WISEflow er et velprøvd og kvalitetssikret system. På landsbasis har WISEflow blitt brukt på over 3 800 eksamener, for til sammen mer enn 183 000 kandidater. Ca. 137 000 av disse har vært i FLOWlock. De resterende har vært i FLOWmulti. 

På digitale skoleeksamener har kandidatene med seg sin egen datamaskin, der de på forhånd har installert et program som stenger ned tilgang til egne filer og til internett under eksamen.

Alle kandidater har anledning til å prøve ut løsningen på forhånd, i workshops som arrangeres hvert semester. I tillegg kan de øve seg i all funksjonalitet i en demoeksamen hjemme – når som helst og hvor mange ganger som helst. Det vil også alltid være kyndig hjelp i eksamenslokalet på eksamensdagen.

Alt arbeidet kandidaten gjør, lagres automatisk hvert tredje sekund. Dersom det skulle oppstå noe uforutsett på eksamen som tar tid å fikse, kompenseres kandidaten enkelt med ekstra tid i systemet.

prøv ut flowlock som student

NB! Fra og med våren 2018 må du ha administratorrettigheter på NHH-maskinen din for å installere. IT kan hjelpe med dette, eller du kan teste på en privat maskin.

1. Åpne nettleseren (Chrome eller Firefox anbefales).
2. Gå til no.wiseflow.net/nhh og logg på med Feide.
3. Klikk navnet ditt øverst i høyre hjørne, klikk Rediger profil.
4. Klikk fanen Systemkrav.
5. Trykk på nedlastingsknappen for å installere FLOWlock-browseren.
6. Åpne en demonstrasjon av FLOWlock-browseren ved å klikke Start FLOWlock etter at du har fullført installasjonen.

ESSAYBASERTE BESVARELSER

Den eksamenstypen vi i hovedsak har benyttet oss av på NHH så langt, heter FLOWlock og fungerer i korte trekk slik:

  • Emneansvarlig leverer oppgaveformuleringen som en PDF-fil på samme måte som for papireksamen.
  • Eksamenskontoret oppretter eksamen i WISEflow.
  • Kandidatene besvarer oppgaven i et tekstredigeringsprogram som minner om Word. I tillegg finnes det et integrert tegneverktøy, og det er mulig å fotografere håndtegning/-skrift med webkamera og inkludere dette i besvarelsen.
  • I løpet av eksamen kan kandidatene, ved hjelp av en revisjonslogg, enkelt gå tilbake for å hente ut noe fra en tidligere versjon av besvarelsen eller gjenopprette denne i sin helhet.
  • Sensor får tilgang til besvarelsen ved å logge seg på WISEflow, og registrerer også sensuren her.

INTERAKTIVE EKSAMENSOPPGAVER

FLOWmulti er en annen eksamenstype. Den tillater en kombinasjon av mange ulike spørsmålstyper (flervalgsoppgaver, fill in the blanks, tekstsvar, bilder, video etc.), og gjør det også lettere for studenter å bruke brøk i svarene sine. 
Her kan du lese mer om tilgjengelige oppgavetyper.

Spørsmålene i FLOWmulti kan også lenke til spesifisert nettbasert innhold (uten å åpne opp for annet innhold eller tjenester på internett).

Bruk av FLOWmulti åpner for nytenkning for hvordan en skoleeksamen kan komponeres. Det kreves noe mer innsats fra emneansvarlige i utformingen av eksamensoppgaven, men til gjengjeld er det mulig med hel eller delvis automatisk poenggivning og karaktersetting. Her har vi et stort effektiviseringspotensial for eksempel for obligatoriske bachelor-emner med 400-500 besvarelser som skal sensureres.

I oktober hadde vi leverandøren på besøk for å gi et knippe faglærere opplæring i FLOWmulti. Det vil bli arrangert flere slike samlinger fremover.

store BA-EKSAMENER DIGITALT 

I tillegg til implementering av FLOWmulti, jobber vi videre med å få på plass det som trengs for å digitalisere skoleeksamen for store, obligatoriske bachelor-emner innen utgangen av 2018. For å klare dette, må vi være rigget til digital eksamensdrift i alle våre eksamenslokaler samtidig. Som et ledd i dette, har prosjektet inneværende semester rekruttert og lært opp flere tekniske eksamensvakter. Videre er Aulaen, Lehmkuhlhallen, Personalkantinen og Lab 1 og 2 er teknisk klargjort til digitale eksamenslokaler, men i tillegg må flere av undervisningsrommene rustes opp med strøm og trådløst nett.

VIDEREUTVIKLING AV EKSAMENSLØSNINGEN

Selv om vi nå gjennomfører stadig flere eksamener med suksess gjennom WISEflow, er det også rom for mange forbedringer i verktøyet, både når det gjelder brukervennlighet for kandidater, sensorer og administratorer – og når det gjelder ny funksjonalitet. NHH jobber kontinuerlig for forbedring og videreutvikling av eksamenssystemet sammen med resten av institusjonene som bruker WISEflow, og med leverandøren. For eksempel vil det bli et stort og spennende skritt fremover når vi kan tilby bruk av tredjepartsprogrammer som for eksempel Excel, R eller STATA i en lukket skoleeksamenssituasjon.

TENKE NYTT

I mellomtiden må vi gjøre best mulig bruk av de mulighetene vi har i dag – det kan også innebære for faglærere å tilpasse eksamen til teknologien vi har til rådighet per nå. I mange fag kan det kanskje også være aktuelt å vurdere helt nye eksamensformer -  heller enn å prøve å «sette strøm på» dagens form. For eksempel kan digital skoleeksamen med åpent internett og alle tilgjengelige verktøy være aktuelt alternativ for noen fag, og muliggjøre en mye mer relevant prøving av oppnådde læringsmål enn det som er mulig med en papireksamen. Det er også mulig å gjennomføre en skoleeksamen der én del er lukket og den neste åpen.

KONTAKT

Har du innspill eller spørsmål? Har du lyst til å prøve noe nytt for ditt emne, eller være med på kurs? Ta kontakt med prosjektleder Marita Kristiansen i Studieadministrativ avdeling for diskusjoner om muligheter og begrensninger.

Digital eksamen er blitt prosjekt

NHH har siden høsten 2014 pilotert digital eksamen. Med etableringen av prosjektgruppen i september i år er vi nå klar for en vesentlig oppskalering.

Flere interne nyheter