Institutt for finans

Institutt for finans

Institutt for finans er et ledende fagmiljø innen finans. Vi publiserer jevnlig i de beste akademiske tidsskriftene og tilbyr finanskurs i NHHs fulltidsstudie- og executive-programmer.

Fagstaben er også attraktiv som eksperter og rådgivere til næringsliv og myndigheter, og som bidragsytere til samfunnsdebatt. Vi har et internasjonalt fagmiljø med ukentlige seminarer, der vi inviterer internasjonale toppforskere til å presentere og diskutere forskningen sin.

For mer informasjon om Institutt for finans vennligst se våre engelskspråklige sider.

Nyheter finans