Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga

Avdelinga er ansvarleg for økonomiforvaltninga på NHH. Me arbeider med økonomistyring, budsjettarbeid, rekneskapsføring og innkjøp, i tillegg til utbetaling av løn og utlegg. Avdelinga har vidare ansvar for rekneskapa til fonda som er tilknytt NHH og utbetaling av løyvingar.