Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdelinga har det overordna ansvaret for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH. Dette omfattar m.a. mediehandtering, forskingsformidling, samarbeid med næringsliv, alumniarbeid, marknadsføring, digitale kanalar, internkommunikasjon, organisering av ulike arrangement, og publikums- og studentsørvis.