Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi

Hvordan foretas økonomiske beslutninger, og hva er konsekvensene? Hvilke strategiske vurderinger bør bedrifter foreta når den gjør pris- og investeringsbeslutninger?

Ved å stille disse spørsmålene har Institutt for samfunnsøkonomi som mål å forstå globale utfordringer som klimaendringer, økonomisk ustabilitet og vekst, økonomisk utvikling, samt velferd og ulikhet på et globalt og nasjonalt nivå.

Instituttet består av flere internasjonalt anerkjente forskningsgrupper innenfor et bredt spekter av forskningsfelt. Gjennom et ledende fagmiljø innen økonomi, tilbyr vi forskning og undervisning av høy kvalitet.

Fagstaben er en engasjert gruppe kvinner og menn som leverer viktige bidrag til det internasjonale forskningsmiljøet, myndighetene og samfunnsdebatten.

Les mer på instituttets engelske side

Nyheter samfunn