Institutt for strategi og ledelse

Institutt for strategi og ledelse

Ledelse, innovasjon, markedsføring og kommunikasjon er sentrale tema i dagens næringsliv. Institutt for strategi og ledelse leverer forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå innen disse temaområdene.

Fagstaben ved instituttet samarbeider tett med norske og internasjonale bedrifter, og med forskningsmiljøer ved andre anerkjente universitet og høyskoler.

For mer informasjon om Institutt for strategi og ledelse vennligst se våre engelskspråklige sider.