IT-avdelingen

IT-avdelingen

Avdelingen har ansvar for høgskolens datasystemer og –tjenester. Dette omfatter anskaffelse, etablering og drift av tjenester, innkjøp, konfigurering og vedlikehold av personlige datamaskiner, samt brukerstøtte for tilsatte, studenter og gjester.