Svein Lamvik

Overingeniør Svein Lamvik

E-post
Svein.Lamvik@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 80
Avdeling
Seksjon for IT
Kontor
E336