Kristian Øpstad

Overingeniør Kristian Øpstad

E-post
Kristian.Opstad@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 67
Avdeling
IT-avdelingen
Kontor
E335