Terje Berger

Overingeniør Terje Berger

E-post
Terje.Berger@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 23
Avdeling
IT-avdelingen
Kontor
S227