Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning

Seksjonen har ansvar for støtte, rådgivning, opplæring og utvikling av standardiserte prosesser for dokumentforvaltning og arkivering ved NHH. Vi ivaretar også eldre papirbasert og elektronisk arkivmateriale. Seksjonen arbeider for å sikre at eksterne krav innen arkivområdet blir overholdt og er systemeier for sak- og arkivsystemet Public 360.

Sentralarkivet

Sentralarkivet er hovedarkiv for administrasjonen og de sentrale styringsorganene. Arkivet er lokalisert i Servicebygget, 2. etg., mens eldre materiale finnes i fjernarkivet. Alle henvendelser om arkiv rettes til sdf@nhh.no. Henvendelser om papirarkiv rettes til Seksjon for dokumentasjonsforvaltning.