Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning

Seksjonen skal bidra til at Norges Handelshøyskole (NHH) lykkes med digitaliseringsinitiativ- og tjenesteutvikling. Vi har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde oversikt over digitaliseringsprosjekter for å sikre gode beslutninger og effektivitet. Seksjonen har ansvar for dokumentasjonsforvaltning og arkiv ved NHH. Vi skal gjøre dokumentforvaltningen brukervennlig og tilgjengelig for ansatte og studenter.