Stojna Coseska

Seniorkonsulent Stojna Coseska

E-post
Stojna.Coseska@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 18
Avdeling
Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning
Ansvar
Driftsansvar dokumentasjonsforvaltning ansvar for opplæring og brukerstøtte i innføringsprosjekt NHH-PIL