Jon Ketil Kramer

Førstekonsulent Jon Ketil Kramer

E-post
Jon.Kramer@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 54
Avdeling
Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning
Ansvar
Opplæring og brukerstøtte Public 360 postmottak kvalitetssikring i Public 360