Morten Tobiassen

Overingeniør Morten Tobiassen

E-post
mto@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 89
Avdeling
Seksjon for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning
Kontor
MN-512
Ansvar
Design og utvikling av automatiserte tjenester