Morten Tobiassen

Rådgiver Morten Tobiassen

E-post
Morten.Tobiassen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 89
Avdeling
Økonomiavdelinga
Kontor
MN-512
Ansvar
Lønn fast ansatte Lønnsbudsjett Lønnsprognoser