Magne Ludvigsen

Ingeniør Magne Ludvigsen

E-post
Magne.Ludvigsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 03
Avdeling
Seksjon for IT
Kontor
C901