Magne Ludvigsen

Seniorkonsulent Magne Ludvigsen

E-post
Magne.Ludvigsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 03
Avdeling
IT-avdelingen
Kontor
E333