Adgangskontroll på NHH

Adgangskontroll på NHH

Slik får du tilgang til de ulike områdene på NHH.

Velg fra listen under for å finne informasjon om adgangskort, tilganger m.m.

 • Tilgang for ansatte og studenter

  Tilgang for ansatte og studenter

  Studentetilgang til lesesaler, PC-rom o.l. administreres av Servicesenteret.

  Tilgang til andre områder administreres av enhetene som disponerer de aktuelle områdene og rekvireres via e-post til adgangskontrollansvarlig. 

  Ved behov for utvidet tilgang; kontakt den enheten som administrerer lokalene, som deretter informerer adgangskontroll om hvilke endringer som skal gjøres.

  Adgangskontrollansvarlig produserer studenter og ansattes adgangskort, har ansvaret for at bygget til enhver tid er sikret så godt som mulig der adgangskontroll er i bruk.

  Kontakt Adgangskontroll dersom du trenger:

  • Assistanse med automatisk åpning av dører ifm. arrangement, tilstelninger o.l.
  • Tilgang til møterom og særskilt tilgang til kontorer
  • Permanent eller midlertidig parkeringstilgang (studenter må søke via eget søknadsskjema)

  IT-avdelingen har det overordnede ansvaret for driften av NHHs adgangskontrollsystem. 

 • Tapt eller skadet adgangskort

  Tapt eller skadet adgangskort

  • Meld fra straks ved tap av adgangskort slik at kortet kan sperres så fort som mulig.
  • Studenter melder fra til og bestiller nytt kort fra Servicesenteret. Ansatte kontakter Adgangskontroll.
 • Adgangskontroll for eksterne

  Adgangskontroll for eksterne

  Firma som har behov for en fast leveranse av gods eller tjenester kan søke om å få tilgang til NHH på dagtid via avdelingen eller instituttet de har kontakt med.

  Avdeling/institutt må oversende informasjon om leverandør, kontaktinformasjon hos firmaet som søker og hvilke område de trenger tilgang til adgangskontrollansvarlig, som produserer et midlertidig adgangskort og leverer til instituttet.

  Leveransekortene virker fra 06:00 til 18:00 fem dager i uken. Kortene er gyldige for ett år om gangen og må fornyes når perioden har utløpt. 

  Instituttansvarlig kan finne søknadsskjema. Husk å velge leverandør av tjenester i dropdown-menyen der det står "Velg fra følgende liste". Bruk XNHH1000 som ansattnummer og skriv firmainformasjon i Tilleggsinformasjon-boksen.

  Midlertidige gjestearbeider kan få lånekort eiendomsavdelingen for Høyblokken og Servicebygget, og hos Statsbygg for Nybygget.

  Disse kortene gir tilgang til området i normalarbeidstid fem dager i uken.  

  Kortene lånes ut på en individuell basis. Den besøkende kvitterer ut kortet med navn på firma og mobilnummer. Alle kort skal innleveres på slutten av arbeidsdag med mindre det er gjort særskilt avtale.

  Kontortilgang

  Dersom utenforstående trenger tilgang til kontorer i eller utenfor arbeidstid, skal det avklares med avdelinger og institutt, og den enkelte som disponerer kontoret skal informeres. Slik informasjon er Avdelingen/insituttets ansvar.

  Bruk av adgangskort kortet logges sentralt når kort og pinkode benyttes sammen.

 • Teknisk tilbakemelding

  Teknisk tilbakemelding

  Meld fra om tekniske problemer, så vi kan rette det opp så fort vi kan: