Søknad om parkeringstillatelse for studenter

Søknad om parkeringstillatelse for studenter

Studenter kan søke om å få parkere på NHHs parkeringsplass.

Kriterier for å få tildelt parkeringstillatelse

  • Helsemessige årsaker
  • Bringe/hente barn i barnehage

Søknadsfrister

  • 1. februar for vårsemester
  • 1. september for høstsemester

Gå til skjema for søknad om parkeringstillatelse