NHHS skjema for gruppetilgang

NHHS skjema for gruppetilgang

Denne siden er kun for ledere av interessegrupper eller underutvalg i NHHS. Målet er å gjøre det enklere å bestille tilgang for medlemmene av slike grupper.

Søknadskjema for NHHS gruppetilgang

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Den opplastede filen skal være uten formatering og ha kun studentnr., etternavn og fornavn i tre kolonner. Husk! Uansett dato du velger, vil varighet være maksimalt ett år. Vær oppmerksom at området du velger må være i samsvar med din undergruppe. En fra SPU kan ikke velge AU65 Mediegruppen for tilgang. / Den opplasta fila skal vere utan formatering og ha kun studentnr., etternamn og fornamn i tre kolonner. Husk! Uansett dato du vel, vil varigheit vere maksimalt eitt år. Ver merksam på at området du vel må samsvare med undergruppa di. Ein frå SPU kan ikkje velje AU65 Mediegruppen for tilgang.

Adgangskontroll ansvarlige / Tilgangskontroll ansvarlege

Om gruppetilgang

NHHS har for tiden 11 kortlesere som tilhører undergruppene, og er styret sitt ansvar. I tillegg til disse kommer Klubben og Teknisk Gruppen/K7 sitt lager. Tilgang til disse områdene er i utgangspunktet styret for de respektive gruppene sitt ansvar, og det er lederen av hver undergruppe sitt ansvar å informere om hvem som skal ha tilgang.

Tilgang til rommene er begrenset til ett år om gangen men i noen spesielle tilfeller kan det utvides til to år. Tilgang mer enn ett år må avtales på forhånd. Datoene for tilgang er enten 1. februar eller 1. juli slik at det blir ikke mange forskjellige datoer å arbeider med.

Hver gruppe har ansvar kun for sitt område. Det er viktig at gruppen(e) som har ansvar for et område vet hvem som har fått tilgang hit. For å få tilgang til et annet område enn der ens egen gruppe holder til, må derfor internansvarlig i Kjernestyret kontaktes for å ta henvendelsen videre.

Ved å fylle ut et bestillingsskjema er dette en erklæring på at du er lederen for gruppen du ber om tilgang for. Lenken til denne siden skal ikke distribueres til andre enn ledere for underutvalg og interessegrupper. En kopi av alle henvendelser om tilgang vil bli sendt til internansvarlig i Kjernestyret og Org.sek.