Børge Sjursen

Ingeniør Børge Sjursen

E-post
Borge.Sjursen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 26
Avdeling
IT-avdelingen
Kontor
AK21
Ansvar
Auditoriumservice