Vil hjelpe vekstbedriftene

Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH.
– Selv om kapitalmarkedet i Norge i hovedsak fungerer godt, ser vi at det kan være utfordringer for vekstbedrifter med lengre utviklingsløp, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs. Foto: Siv Dolmen.
NHH

1. mars 2018 11:07

Vil hjelpe vekstbedriftene

Det må bli en bedre kobling mellom vekstbedrifter og kapitaleiere, konkluderer Kapitaltilgangsutvalget. Førsteamanuensis Aksel Mjøs har ledet utvalget.

Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i april 2017, og fikk i oppgave å utrede om kapitalmarkedene fungerer godt. Førsteamanuensis og utvalgsleder Aksel Mjøs ser potensial for forbedringer på flere områder.

– Det er mulig å legge til rette for en bedre kanalisering av den tilgjengelige kapitalen, og en mer effektiv kobling mellom gründerne og bedriftene som søker finansiering og kapitaleierne som søker investeringsmuligheter, sier Mjøs. NHH har i tillegg vært representert med førsteamanuensis Jøril Mæland i utvalget.

Jøril Mæland
Leder ved Institutt for finans, Jøril Mæland, har også vært med i Kapitaltilgangsutvalget.

Vil fjerne formuesskatten

Hvor effektiv koblingen mellom de ulike sidene i kapitalmarkedet skjer, avhenger blant annet av tilgangen på informasjon.

– Utfordringer med tilgang på informasjon er særlig fremtredende for aksjer som ikke er børsnoterte. Det blir derfor foreslått flere tiltak som skal bidra til å redusere informasjonsproblemer, særlig ved hjelp av digitale registre og møteplasser, sier Mjøs.

Ifølge utvalget er pensjonskapitalen i Norge ikke forvaltet optimalt ut ifra et mål om å oppnå størst mulig risikojustert avkastning. Utvalget foreslår tiltak som gjør at pensjonssparere som ønsker det kan ta mer risiko i sin pensjonssparing. På den måten kan kapitalen potensielt bidra med mer finansiering til norske bedrifter. Utvalget foreslår også tiltak som legger til rette for at mer av kapitalen som er plassert i stiftelser kan bidra til finansiering av norsk næringsliv.

– Koblingen mellom kapitalsøkerne og kapitaleierne påvirkes også av skattesystemet. Det foreslås blant annet å avvikle formueskatten, eller å erstatte den med andre skatter med mindre negativ innvirkning på kapitaltilgangen til næringslivet. I tillegg forslås det å åpne for at ordningen med aksjesparekonto også kan omfatte unoterte aksjer, sier Mjøs.

Utfordringer for vekstbedrifter

Utvalget mener at offentlige virkemidler bør gjøres mer oversiktlige, effektive og tilgjengelige. Basert på en helhetlig gjennomgang av tilgangen på venturekapital, blir det også anbefalt å etablere et nytt statlig venture fond-i-fond-mandat på 1 milliard kroner.

– Selv om kapitalmarkedet i Norge i hovedsak fungerer godt, ser vi at det kan være utfordringer for vekstbedrifter med lengre utviklingsløp. Staten kan gjennom sine mandat spille en rolle gjennom å investere sammen med kompetente private eiermiljøer. Dette kan igjen bidra til at vi får flere slike eiermiljøer i Norge, noe som er helt nødvendig for at vi skal få frem flere spennende og lovende vekstbedrifter i Norge, sier Aksel Mjøs.

Andre tiltak som foreslås:

  • Permanent, fleksibel og bedre forvaltet såkornordning
  • Tilrettelegging for folkefinansiering, både lån og egenkapital
  • Mer effektive konkurser og restruktureringer
  • Mer disiplinert offentlig eierskap

Les hele utredning til Kapitaltilgangsutvalget her

Les også:

Skal vurdere kapitaltilgangen

Førsteamanuensis Aksel Mjøs blir leder og førsteamanuensis Jøril Mæland blir medlem i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på næringslivets tilgang til kapital.