drivere og barrierer for bærekraftig endring

Hussnain Bashir  Foto: Helge Skodvin
Hussnain Bashir disputerer for PhD-graden ved NHH 5. desember 2022 med avhandlingen «Experiments in Sustainable Business». Han er stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Foto: Helge Skodvin
Disputas

23. november 2022 07:55

drivere og barrierer for bærekraftig endring

Hussnain Bashir disputerer for PhD-graden ved NHH 5. desember 2022 med avhandlingen «Experiments in Sustainable Business».

Private bedrifter har betydelig direkte og indirekte miljømessige og sosiale fotavtrykk gjennom sine strategier og forretningsaktiviteter. De forventes følgelig å bidra til bærekraftsforbedringer i lys av de omfattende bærekraftsproblemene vi står overfor.

Gitt omfanget av bedrifters sosiale og miljømessige fotavtrykk, er en endring til mer bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Det krever endringer på minst tre nivåer: På mikronivå kreves tilrettelegging for mer bærekraftig forbrukeratferd; på institusjonelt (mesonivå) nivå kreves organisatoriske transformasjoner i retning av mer bærekraftige forretningsmodeller. På makronivå kreves det at kapitalmarkedene mobiliseres for å finansiere bærekraftig forretning gjennom bærekraftige finansinitiativer.

H Bashir
Hussnain Bashir disputerer for PhD-graden mandag 5. desember. Foto: Helge Skodvin

I denne avhandlingen har Hussnain Bashir som mål å studere drivere og barrierer for bærekraftig endring knyttet til disse tre nivåene.

Den første artikkelen undersøker forretningseksperimentering («business experimentation») for bærekraft, i samarbeid med Norges største konsumentvareselskap Orkla. Selskapet hadde som mål å designe forretningsmodeller med mindre plastavtrykk, og Bashir ønsket nettopp å undersøke hvordan forretningsmodelleksperimentering kan bidra til utforming av mer bærekraftige forretningsmodeller i tilknytning til plastemballasje. Spesifikt undersøker han hvordan bedrifter kan eksperimentere med ulike elementer i en forretningsmodell (f.eks. grønnere verdiforslag) for å gjøre disse modellene mer bærekraftige.

Den andre artikkelen undersøker hvordan bærekraftsrelatert produktinformasjon kan oppmuntre kunder til å ta bærekraftige valg. Studien tar for seg mobile teknologier som QR-koder, med særlig henblikk på hvordan slike teknologier kan bidra til å tette kommunikasjonsgapet mellom kunder og bedrifter for å oppmuntre førstnevnte til å velge bærekraftige produkter. I samarbeid med Orkla, og ved hjelp av feltstudier i supermarkeder, avdekker Bashir drivere og barrierer knyttet til bruk av QR-koder. Videre viser han hvordan forbrukere oppfatter enkelte elementer ved slike QR-koder og på den andre siden; hvordan bedrifter bør utforme og benytte disse for å fremme bærekraftig konsum.

De to første artiklene studerer individuelle beslutninger knyttet til bærekraft. I de to siste artiklene studerer kandidaten dynamikken i bærekraftsrelatert forbruker- og investeringsatferd over tid. Andre forskere har vist at tidligere atferd i mange tilfeller påvirker individers fremtidige atferd. Bashir undersøker disse effektene knyttet til bærekraftig forbruk, både i det daglige forbruksvalget og for mer langsiktige økonomiske beslutninger, knyttet til bærekraftige investeringer.

Veiledere:

Professor Lars Jacob Tynes Pedersen (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Jebsensenteret NHH, 5. desember 2022.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15

Tema for prøveforelesning:

Bridging business model and consumer research: How insights from consumer experiments can inform business model innovation for sustainability

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Handelshøyskolen i København

Professor Nancy Bocken, Universitetet i Maastricht

Om kandidaten:

Hussnain Bashir har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kontakt:

Hussnain.bashir@nhh.no

 

Andreas Ulfsten

Disputas: Ny studie av stordata og regnskap

Andreas Ulfsten disputerer for PhD-graden ved NHH 2. desember 2022 med avhandlingen Disclosing from Disorder: Exploring the Interrelationship between the Accounting Craft and “Big Data”.