Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du og datoar for semesterstart og -slutt ut 2022.

Vår 2022
10.01 Undervisinga startar
10.01 Søknadsfrist adgangsbegrensede emne
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist innpass
01.02 Søknadsfrist for permisjon komande semester
01.02 Søknadsfrist for parkering 

01.02

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.02

Søknadsfrist masterutveksling

01.03

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om hausten

15.03 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om hausten
05.04 Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme
01.06 Søknadsfrist bachelorutveksling
01.06 Frist for innlevering av masteroppgåve
Ultimo juni Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort
17.06 Graduation 

 

Haust 2022
15.08 Immatrikulering/start velkomstveke
22.08 Semesterstart /Undervisninga startar
22.08 Søknadsfrist adgangsbegrensede emner
01.09  Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.09 Søknadsfrist for permisjon komande semester
01.09 Søknadsfrist for parkering 

01.09

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.09

Søknadsfrist innpass

01.10 

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om våren

15.10 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om våren
15.10 Søknadsfrist Innovation School
01.11 Søknadsfrist på CEMS-, dobbelgrads- og NHH Internship Abroad-programmet
Ultimo desember

Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort

20.12

Frist for innlevering av masteroppgåve

Semesterinndeling 2023 - 2026

Følgande datoar er fastsett for dei kommande studieåra.

Vår 2023

 • Undervisningsperiode: 9. januar - 21. april
 • Eksamensperiode: 24. april-16. juni
 • Siste dag i semesteret: 16. juni

Høst 2023

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 14. august
 • Undervisningsperiode: 21. august - 10. november
 • Eksamensperiode: 13. november – 22. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 22. desember

Vår 2024

 • Undervisningsperiode: 8. januar - 19. april
 • Eksamensperiode: 22. april-14. juni
 • Siste dag i semesteret: 14. juni

Høst 2024

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 12. august
 • Undervisningsperiode: 19. august - 8. november
 • Eksamensperiode: 11. november – 20. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 20. desember

Vår 2025

 • Undervisningsperiode: 6. januar – 25. april
 • Eksamensperiode: 28. april – 20. juni
 • Siste dag i semesteret: 20. juni

Høst 2025

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 11. august
 • Undervisningsperiode: 18. august – 7. november
 • Eksamensperiode: 10. november – 19. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 19. desember

Vår 2026

 • Undervisningsperiode: 5. januar – 17. april
 • Eksamensperiode: 20. april – 12. juni
 • Siste dag i semesteret: 12. juni

Høst 2026

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 10. august
 • Undervisningsperiode: 17. august – 6. november
 • Eksamensperiode: 9. november – 18. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 18. desember