Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du tilsvarande datoar ut 2026.

Vår 2023
09.01 Undervisinga startar
09.01 Søknadsfrist adgangsbegrensede emne
20.01 Søknadsfrist poststudierett MRR
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist innpass
01.02 Søknadsfrist for permisjon komande semester
01.02 Søknadsfrist for parkering 

01.02

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.02

Søknadsfrist masterutveksling

01.03

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om hausten

15.03 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om hausten
05.04 Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme
21.04 Siste undervisningsdag
24.04 Første dag i eksamensperioden
30.04 Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme
01.06 Søknadsfrist bachelorutveksling
01.06 Frist for innlevering av masteroppgåve
Ultimo juni Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort
16.06 Graduation, siste dag i semesteret, slutt på eksamensperiode.

 

Haust 2023

14.08

Immatrikulering/start velkomstveke

20.08

Søknadsfrist poststudierett MRR

21.08

Semesterstart /Undervisninga startar

21.08

Søknadsfrist adgangsbegrensede emner

01.09

Søknadsfrist innpass

01.09 

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan

01.09

Søknadsfrist for permisjon komande semester

01.09

Søknadsfrist for parkering 

01.09

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.10 

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om våren

12.10

Søknadsfrist Innovation School

15.10

Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om våren

01.11

Søknadsfrist på dobbelgradsprogrammet

01.11

Søknadsfrist på CEMS-programmet

01.11

Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme 

ULTIMO DESEMBER

Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort

20.12

Frist for innlevering av masteroppgåve

 

Studieårets inndeling 2023-2026

Haust 2023

 • Immatrikulering/start velkomstveke: 14. august
 • Undervisningsperiode: 21. august - 10. november
 • Eksamensperiode: 13. november – 22. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 22. desember

Vår 2024

 • Undervisningsperiode: 8. januar - 19. april
 • Eksamensperiode: 22. april-14. juni
 • Siste dag i semesteret: 14. juni

Haust 2024

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 12. august
 • Undervisningsperiode: 19. august - 8. november
 • Eksamensperiode: 11. november – 20. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 20. desember

Vår 2025

 • Undervisningsperiode: 6. januar – 25. april
 • Eksamensperiode: 28. april – 20. juni
 • Siste dag i semesteret: 20. juni

Haust 2025

 • Immatrikulering/start velkomstveke: 11. august
 • Undervisningsperiode: 18. august – 7. november
 • Eksamensperiode: 10. november – 19. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 19. desember

Vår 2026

 • Undervisningsperiode: 5. januar – 17. april
 • Eksamensperiode: 20. april – 12. juni
 • Siste dag i semesteret: 12. juni

Haust 2026

 • Immatrikulering/start velkomstveke: 10. august
 • Undervisningsperiode: 17. august – 6. november
 • Eksamensperiode: 9. november – 18. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 18. desember

Viktige datoar per semester 2023-2026