Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du og datoar for semesterstart og -slutt fram til 2022.

Vår 2019
07.01 Semesterstart / Undervisninga startar
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist for parkering
01.02 Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen
01.02 Søknadsfrist for utveksling på masternivå 
01.03 Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine
15.03 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave  
15.04 Melde overgang til master eller opphald mellom bachelor og master  
01.06

Frist for innlevering av masteroppgåve

01.06

Søknadsfrist for utveksling på bachelornivå

Ultimo 06  Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort 
14.06 Semesterslutt og graduation
15.07 Søknadsfrist for privatistar

Semesterinndeling 2019 - 2022

Følgande datoar er fastsett for dei kommande studieåra.

 • Haust 2019

  Haust 2019

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 12.8
  • Undervisningsstart: 19.8
  • Siste dag i semesteret: 20.12
  • Graduation: -
 • Vår 2020

  Vår 2020

  • Immatrikulering / start velkomstveke: -
  • Undervisningsstart: 13.1
  • Siste dag i semesteret: 19.6
  • Graduation: 19.6
 • Haust 2020

  Haust 2020

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 10.8
  • Undervisningsstart: 17.8
  • Siste dag i semesteret: 18.12
  • Graduation: -
 • Vår 2021

  Vår 2021

  • Immatrikulering / start velkomstveke: -
  • Undervisningsstart: 11.1
  • Siste dag i semesteret: 18.6
  • Graduation: 18.6
 • Haust 2021

  Haust 2021

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 16.8
  • Undervisningsstart: 23.8
  • Siste dag i semesteret: Ca. 20.12
  • Graduation: -
 • Vår 2022

  Vår 2022

  • Immatrikulering / start velkomstveke: -
  • Undervisningsstart: 10.1
  • Siste dag i semesteret: 17.6
  • Graduation: 17.6
 • Haust 2022

  Haust 2022

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 15.8
  • Undervisningsstart: 22.8
  • Siste dag i semesteret: Ca. 20.12
  • Graduation: -