Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Vår 2018
08.01 Semesterstart / Undervisninga startar
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist for parkering
01.02 Søknadsfrist for tilretteleggjing ved eksamen
01.02 Søknadsfrist for utveksling på masternivå 
01.03 Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine
15.03 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave  
15.04 Melde overgang til master eller opphald mellom bachelor og master  
01.06 Søknadsfrist for utveksling på bachelornivå
Ultimo 06  Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort 
15.06 Semesterslutt og graduation
20.06 Frist for innlevering av masteroppgåve
15.07 Søknadsfrist for privatistar
Haust 2018
13.08 Velkomstveka startar
20.08 Semesterstart /Undervisninga startar
01.09  Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.09 Søknadsfrist for parkering 
01.09  Søknadsfrist for tilretteleggjing ved eksamen 
01.10  Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine   
15.10 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave  
01.11 Søknadsfrist for CEMS og dobbelgrad
15.11  Melde overgang frå bachelor til master eller opphald mellom bachelor og master   
15.12  Søknadsfrist privatistar 
ultimo 12 Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort
20.12 Frist for innlevering av masteroppgåve
20.12 Semesterslutt