Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du tilsvarande datoar ut 2026.

Vår 2024

08.01

Undervisinga startar

08.01

Søknadsfrist adgangsbegrensede emner

20.01

Søknadsfrist poststudierett MRR

01.02

Søknadsfrist innpass

01.02

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan

01.02

Søknadsfrist for permisjon komande semester

01.02

Søknadsfrist for parkering 

01.02

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.02

Søknadsfrist masterutveksling

01.03

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om hausten

15.03

Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om hausten

30.04

Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme

01.06

Søknadsfrist bachelorutveksling

01.06

Frist for innlevering av masteroppgåve

   

07.06

Graduation

14.06

Siste dag i semesteret

21.06

Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort. Studentweb opnar for registrering og vurdering for hausten 2024.

 

Haust 2024

12.08

Immatrikulering/start velkomstveke

19.08

Semesterstart /Undervisninga startar

19.08

Søknadsfrist adgangsbegrensede emner

20.08

Søknadsfrist poststudierett MRR

01.09

Søknadsfrist innpass

01.09 

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan

01.09

Søknadsfrist for permisjon komande semester

01.09

Søknadsfrist for parkering 

01.09

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

01.10 

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om våren

12.10

Søknadsfrist Innovation School

15.10

Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om våren

01.11

Søknadsfrist på dobbelgradsprogrammet

01.11

Søknadsfrist på CEMS-programmet

01.11

Søknadsfrist på NHH Internship Abroad Programme 

ULTIMO DESEMBER

Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort

20.12

Frist for innlevering av masteroppgåve

Studieårets inndeling 2024-2026

Vår 2024

 • Undervisningsperiode: 8. januar - 19. april
 • Eksamensperiode: 22. april-14. juni
 • Siste dag i semesteret: 14. juni

Haust 2024

 • Immatrikulering/start velkomstuke: 12. august
 • Undervisningsperiode: 19. august - 8. november
 • Eksamensperiode: 11. november – 20. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 20. desember

Vår 2025

 • Undervisningsperiode: 6. januar – 25. april
 • Eksamensperiode: 28. april – 20. juni
 • Siste dag i semesteret: 20. juni

Haust 2025

 • Immatrikulering/start velkomstveke: 11. august
 • Undervisningsperiode: 18. august – 7. november
 • Eksamensperiode: 10. november – 19. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 19. desember

Vår 2026

 • Undervisningsperiode: 5. januar – 17. april
 • Eksamensperiode: 20. april – 12. juni
 • Siste dag i semesteret: 12. juni

Haust 2026

 • Immatrikulering/start velkomstveke: 10. august
 • Undervisningsperiode: 17. august – 6. november
 • Eksamensperiode: 9. november – 18. desember
 • Siste dag i semesteret: ca. 18. desember

Viktige datoar per semester 2025-2026