Viktige datoer og frister

Viktige datoer og frister

Høst 2016
15.08 Velkomstuken starter
22.08 Semesterstart / Undervisningen starter
01.09  Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og bekreftelse av utdanningsplan
01.09 Søknad om parkering 
01.09  Søknad om tilrettelegging ved eksamen 
15.09  Skrive masteroppgave alene   
15.10 Søke om veileder til masteroppgave  
01.11 Søknad for CEMS og dobbelgrad
15.11  Melde overgang til master eller opphold mellom bachelor og master   
15.12  Søknadsfrist privatister 
ultimo 12 Time- og eksamensplan for neste semester offentliggjøres 
20.12 Frist for innlevering av masteroppgave
21.12 Semesterslutt 
Vår 2017
09.01 Semesterstart / Undervisningen starter
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og bekreftelse av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist for parkering
01.02 Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen
01.02 Søknadsfrist for utveksling på masternivå 
01.03 Søknadsfrist for å skrive masteroppgave alene  
15.03 Søke om veileder til masteroppgave 
15.05 Melde overgang til master eller opphold mellom bachelor og master  
01.06 Søknadsfrist for utveksling på bachelornivå 
Ultimo 06  Time- og eksamensplan for neste semester offentliggjøres 
16.06 Graduation
20.06 Frist for innlevering av masteroppgave
15.07 Søknadsfrist for privatister