Viktige datoar og fristar

Viktige datoar og fristar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar for dette og neste semester. Nedst på sida finn du og datoar for semesterstart og -slutt fram til 2022.

Årets Graduation 18.06.2021 vil bli en digital utgave grunnet den pågående pandemien. Informasjon og invitasjon kommer.
Haust 2020
17.08 Semesterstart /Undervisninga startar
01.09  Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.09 Søknadsfrist for permisjon komande semester
01.09 Søknadsfrist for parkering 

01.09

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

21.09

Masteroppgåve informasjonsmøte

01.10 

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om våren

15.10 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om våren
Ultimo desember

Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort

20.12

Frist for innlevering av masteroppgåve

 

Vår 2021
18.01 Undervisinga startar
01.02 Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen og stadfesting av utdanningsplan
01.02 Søknadsfrist for permisjon komande semester
01.02 Søknadsfrist for parkering 

01.02

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen  

22.02

Masteroppgåve informasjonsmøte

01.03

Søknadsfrist for å skrive masteroppgåve åleine om hausten

15.03 Søknadsfrist for å søkje rettleiing til masteroppgave om hausten
01.06 Frist for innlevering av masteroppgåve
Ultimo juni Time- og eksamensplan for neste semester vert kunngjort
18.06 Graduation

Semesterinndeling 2020 - 2022

Følgande datoar er fastsett for dei kommande studieåra.

 • Haust 2020

  Haust 2020

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 10.8
  • Undervisningsstart: 17.8
  • Siste dag i semesteret: 18.12
  • Graduation: -
 • Vår 2021

  Vår 2021

  • Immatrikulering / start velkomstveke: -
  • Undervisningsstart: 18.1
  • Siste dag i semesteret: 18.6
  • Graduation: 18.6 Digital eller fysisk utgave
 • Haust 2021

  Haust 2021

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 16.8
  • Undervisningsstart: 23.8
  • Siste dag i semesteret: Ca. 20.12
  • Graduation: -
 • Vår 2022

  Vår 2022

  • Immatrikulering / start velkomstveke: -
  • Undervisningsstart: 10.1
  • Siste dag i semesteret: 17.6
  • Graduation: 17.6
 • Haust 2022

  Haust 2022

  • Immatrikulering / start velkomstveke: 15.8
  • Undervisningsstart: 22.8
  • Siste dag i semesteret: Ca. 20.12
  • Graduation: -