Skrive masteroppgave alene

Skrive masteroppgave alene

Studenter skal skrive sammen i par. I noen tilfeller kan studenter få lov til å skrive alene.

Du skal da sende en søknad med dokumentasjon som bekrefter forholdene til eksamen@nhh.no. Søknadsfrist er 1. oktober dersom du skal skrive masteroppgaven om våren, og 1. mars dersom du skal skrive masteroppgaven om høsten

Gyldige årsaker til å kunne skrive alene:

 • Sykdom/fødsel - som kan bli /er til hinder for å skrive effektivt sammen med andre, for eksempel fødselstermin i innleveringssemesteret. Dokumentasjon fra lege/spesialist som kreves.
 • Privat avtale med bedrift - at bedriften ønsker eksklusivt eller konfidensialitet med én student. Vi må ha bekreftelse fra bedriften.
 • Forsinkelse i studieløpet - at du har brukt mer enn to år på studiet og fortsatt gjenstår med masteroppgaven og opptil to kurs.
 • Andre grunner som er til hinder for å få til et godt og likeverdig samarbeid mellom to studenter.

Andre grunner til å kunne skrive alene:

 • Dobbelgradstudenter
 • CEMS-studenter

Dobbelgradstudenter må tilfredsstille to læresteder sine krav til masteroppgaven, noe som kan gi utfordringer ved samarbeid.

 • Studenter som planlegger å ta PhD

Studenter som planlegger å ta ph.d., vil følge et eget forskningsrettet løp innenfor masterutdanningen (Research Distinction Track), og skrive masteroppgaven i henhold til det.
Følgende dokumentasjon skal da legges ved søknaden:

  • Utskrift av oppnådde karakterer så langt i masterstudiet
  • Anbefaling fra ph.d. koordinator (kontakt phd@nhh.no)