Skrive masteroppgave alene

Skrive masteroppgave alene

I utgangspunktet skal oppgaven skrives sammen med en annen student, men i noen tilfeller kan studenter få lov til å skrive alene.

Du skal da sende en søknad med dokumentasjon som bekrefter forholdene til eksamen@nhh.no. Søknadsfrist er 1. oktober dersom du skal skrive masteroppgaven om våren, og 1. mars dersom du skal skrive masteroppgaven om høsten

 • Gyldige årsaker til å kunne skrive alene

  Gyldige årsaker til å kunne skrive alene

  • Sykdom/fødsel - som kan bli /er til hinder for å skrive effektivt sammen med andre, for eksempel fødselstermin i innleveringssemesteret. Dokumentasjon fra lege/spesialist kreves.
  • Privat avtale med bedrift - at bedriften ønsker eksklusivt eller konfidensialitet med én student. Vi må ha bekreftelse fra bedriften.
  • Andre grunner som er til hinder for å få til et godt og likeverdig samarbeid mellom to studenter.

      °  Jobb og bosted ansees ikke som grunner som er til hinder for samarbeid med andre.

 • Andre grunner til å kunne skrive alene:

  Andre grunner til å kunne skrive alene:

  • Dobbelgradstudenter
  • CEMS-studenter

  Dobbelgradstudenter må tilfredsstille to læresteder sine krav til masteroppgaven, noe som kan gi utfordringer ved samarbeid.

  Følgende dokumentasjon skal da legges ved søknaden:

   • Utskrift av oppnådde karakterer så langt i masterstudiet
   • Anbefaling/bekreftelse fra det aktuelle instituttet eller ph.d. koordinator (kontakt phd@nhh.no)