Masteroppgaven

Masteroppgaven

I ditt tredje eller fjerde semester skal du skrive masteroppgave. Oppgavens omfang er på 30 studiepoeng, skal skrives innen hovedprofilen, og hovedregelen er at du skal skrive sammen med en annen student. Det er sterkt anbefalt at du har fullført kjerneemne og metodeemne i hovedprofilen din før du starter på masteroppgaven.

Du finner også nyttig informasjon i prosjektrommet "Meeting point - Master thesis" på Canvas, bl.a. hvordan du kan finne noen å jobbe sammen med, og oppgaveforslag fra forskningsgrupper og bedrifter. Alle masterstudenter blir lagt til i denne gruppen.

For bedrifter

Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift? 

Les mer om masteroppgavesamarbeid for bedrifter