Innlevering og sensur av masteroppgaven

Innlevering og sensur av masteroppgaven

Du kan velge selv når i studieløpet ditt du vil levere masteroppgaven.

Vi har to formelle innleveringsfrister på master i økonomi og administrasjon, innen midnatt den 20. desember eller 1. juni. Du må ha aktiv studierett for å kunne levere masteroppgaven.

 • Innlevering

  Innlevering

  Masteroppgaven skal leveres i WISEflow innen fristen (i innleveringsflowen som heter Master thesis SEMESTER OG ÅR). Sjekk at dere sender riktig og komplett masteroppgave, da dere kun kan levere én gang. Det er ikke mulig å trekke oppgaven for å gjøre endringer når dere har levert. 

  Masteroppgaven skal leveres som ett hoveddokument i pdf-format. I tillegg kan dere laste opp vedleggsmateriale i andre filformater dersom det er nødvendig. Når dere leverer i WISEflow må dere også fylle ut navn på veileder i omslagsarket (obligatorisk felt), og krysse av for om besvarelsen kan offentliggjøres, kan brukes til utlån eller om den inneholder konfidensielt materiale. 

  Vær oppmerksom på at håndskrevene signaturer i oppgaven vil være synlige på nettet etter publisering. NHH fraråder å ha håndskrevet signatur i dokumenter som skal publiseres på nett.

  Alle oppgaver som leveres i WISEflow går automatisk gjennom plagieringskontroll.

 • Utsatt innlevering av masteroppgaven

  Utsatt innlevering av masteroppgaven

  Dersom du/dere ikke rekker å levere masteroppgaven innen innleveringsfristen, vil det generelt være mulig å levere masteroppgaven i det påfølgende semesteret. Dersom du er avhengig av utvidet studierett for å levere masteroppgaven kan søknad om dette sendes til Seksjon for eksamen på e-post.

  Merk at dersom masteroppgaven leveres etter at den formelle innleveringsfristen for inneværende semester har passert, vil masteroppgaven bli registrert på vitnemålet som levert i det påfølgende semesteret.

  Veileder for masteroppgaven tildeles i utgangspunktet for ett semester. Dersom dere ønsker å benytte dere av veileder utover dette må dere avtale dette direkte med veilederen for masteroppgaven.

  For at oppgaven skal sendes til sensur må dere ha betalt semesteravgift og være vurderingsmeldt til masteroppgaven for det semesteret oppgaven skal leveres. Dersom dere bruker mer enn ett semester på oppgaven, kan dette gjøres når Studentweb åpnes for semesterregistrering det påfølgende semesteret. 

  Masteroppgaver levert i tidsrommet mellom innleveringsfristen utløper og frem til semesterregistreringen for kommende semester åpner vil ikke sendes til sensur før semesteravgiften er registrert betalt hos oss. 

  Merk at det kun er mulig å levere masteroppgaven én gang.

  Tittelen på masteroppgaven må legges inn i Studentweb etter at dere har vurderingsmeldt dere for høstsemesteret.

 • Tittel på masteroppgaven

  Tittel på masteroppgaven

  Husk å registrere tittelen på masteroppgaven i Studentweb innen fristen for innlevering. Husk at det finnes regler for store bokstaver for enkelte ord i engelske titler. Vær nøye med korrekturlesingen - dette vil havne på vitnemålet ditt. Sjekk også at navnet ditt er riktig.

  SLIK REGISTRERER DU TITTELEN I STUDENTWEB:

  • Finn emnekoden xxxTHE, for eksempel via "aktive emner" og klikk på dette.
  • Klikk på "Rediger" under "Vurdering" og på "Vis oppgavetittel".
  • Skriv inn tittelen under "Oppgavetittel på originalspråk".
  • Skriv inn den engelske tittelen under "Oppgavetittel på engelsk", slik at tittelen også kommer på den engelske versjonen av vitnemålet
  • Klikk "Lagre"
 • Sluttrapport NSD

  Sluttrapport NSD

  Dersom du har håndtert personopplysninger som navn, intervjuer med lyd og bilde, spørreundersøkelser o.l. må det sendes sluttrapport til NSD.

  Ved å levere masteroppgaven bekrefter du at det er sendt sluttrapport til NSD. Du bekrefter også at du har slettet de personopplysningene som du har behandlet, eventuelt at du har søkt om fornyet tilgang dersom du har behov for dette i forbindelse med videre forskning / publisering. Vær oppmerksom på at dersom du trenger fornyet tilgang overtar du også rollen som behandlingsansvarlig for personopplysningene.

 • Konfidensielle oppgaver

  Konfidensielle oppgaver

  Vi ønsker at dere forsøker å unngå å skrive konfidensielle masteroppgaver. NHH har rett til å bruke masteroppgaver til undervisning, og derfor bør færrest mulig av disse være "hemmeligstemplet".

  I spesielle tilfeller der man ikke klarer å sikre fortrolige opplysninger eller sikre anonymitet kan veileder avgjøre om masteroppgaven skal behandles konfidensielt. Husk å krysse av i omslagsarket om oppgaven deres inneholder konfidensielt materiale. På alle konfidensielle masteroppgaver skal det påføres dato for opphevelse av konfidensialitet. Dersom dere ikke gjør dette selv vil biblioteket påføre datoen.

  Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell i mer enn 4 år skal programleder orienteres om dette. Studentene må sende en epost til eksamen@nhh.no hvor de gjør rede for hvorfor dette skal være konfidensielt utover "standard"-perioden på 4 år. Seksjon for eksamen sender dette videre til programleder. 

  Ved utlån av konfidensielle masteroppgaver skal tillatelse til dette foreligge fra veileder og forfatter. Tillatelsen skal gis skriftlig. Etter fire år skal masteroppgaven normalt være tilgjengelig for utlån på linje med andre masteroppgaver. 

  Masteroppgaven skal uansett leveres elektronisk i WISEflow.

 • Sensur, begrunnelse og klage

  Sensur, begrunnelse og klage

  Sensurfristen for masteroppgaver er 6 uker. Veilederen deres og en ekstern sensor vil sensurere oppgaven etter kriteriene anbefalt av NRØA og sensur publiseres i Studentweb.

  Ønsker dere å be om begrunnelse må dette gjøres ved å sende en e-post direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er publisert.

  Dere kan klage på karakteren etter samme frister og kriterier som for en vanlig vurdering. For mer informasjon om klage på karakter, se våre nettsider om begrunnelse og klage på karakter. 

 • Vitnemål

  Vitnemål

  Hvis du fullfører graden ved å levere masteroppgaven begynner vi arbeidet med å skrive ut vitnemålet ditt, og avslutter studieretten din.

  Vi lager vitnemålet ditt etter at karakteren er kunngjort, men det kan ta litt tid. Vi sender det så rekommandert til hjemstedsadressen din. Pass på at adressen er riktig i Studentweb! For mer informasjon, se våre nettsider om vitnemål.

  Vanligvis er vitnemålene klare innen september/oktober hvis du fullfører i vårsemesteret, og innen februar/mars dersom du fullfører i høstsemesteret.

  VIKTIG: Du vil miste tilgang til e-postadressen og brukerkonto når vitnemålet ditt utskrives. Du må derfor hente ut all viktig informasjon i god tid.