Innlevering og sensur av masteroppgaven

Innlevering og sensur av masteroppgaven

Du kan velge selv når i studieløpet ditt du vil levere masteroppgaven.

Vi har to formelle innleveringsfrister på master i økonomi og administrasjon, innen midnatt den 20. desember eller 1. juni. Leverer du etter at en frist har passert vil masteroppgaven bli registrert på påfølgende semester. Du må ha aktiv studierett for å kunne levere masteroppgaven.

Husk å registrere tittelen på masteroppgaven innen fristen for innlevering. Husk at det finnes regler for store bokstaver for enkelte ord i engelske titler. Vær nøye med korrekturlesingen - dette vil havne på vitnemålet ditt. Sjekk også at navnet ditt er riktig!

Slik registrerer du tittelen i Studentweb:

  • Finn emnekoden xxxTHE, for eksempel via "aktive emner" og klikk på dette.
  • Klikk på "Rediger" under "Vurdering" og på "Vis oppgavetittel".
  • Skriv inn tittelen under "Oppgavetittel på originalspråk".
  • Skriv inn den engelske tittelen under "Oppgavetittel på engelsk", slik at tittelen også kommer på den engelske versjonen av vitnemålet
  • Klikk "Lagre".

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres innen frist per e-post til thesis@nhh.no. Sjekk at dere sender riktig og komplett masteroppgave, da dere kun kan levere en gang.

E-posten skal inkludere:

  • Navn på veileder i emnefeltet
  • Navn og studentnr. på studenten(e) som har skrevet oppgaven
  • Masteroppgaven i pdf-format, i ett dokument
  • Skjema for innlevering (ett per student)

 

Elektronisk publisering

For at oppgaven deres skal bli publisert elektronisk i NHHs åpne institusjonelle arkiv; NHH Brage, må dere fylle ut og signere avtalen i dokumentet "Innlevering av masteroppgaven". Publisering i NHH Brage innebærer at masteroppgaven din blir søkbar nasjonalt og internasjonalt gjennom for eksempel Oria eller Google Scholar. For mer informasjon om elektronisk publisering, se bibliotekets sider.

OM KONFIDENSIELLE OPPGAVER

Vi ønsker at dere forsøker å unngå å skrive konfidensielle masteroppgaver. NHH har rett til å bruke masteroppgaver til undervisning, og derfor bør færrest mulig av disse være "hemmeligstemplet".

I spesielle tilfeller der man ikke klarer å sikre fortrolige opplysninger eller sikre anonymitet kan veileder avgjøre om masteroppgaven skal behandles konfidensielt. Det må legges ved informasjon om at oppgaven skal behandles konfidensielt. På alle konfidensielle masteroppgaver skal det påføres dato for opphevelse av konfidensialitet. Dersom dere ikke gjør dette selv vil biblioteket påføre datoen. 

Ved utlån av konfidensielle masteroppgaver skal tillatelse til dette foreligge fra veileder og forfatter. Tillatelsen skal gis skriftlig. Etter fire år skal masteroppgaven normalt være tilgjengelig for utlån på linje med andre masteroppgaver. 

Masteroppgaven skal uansett leveres elektronisk.

Sensur, begrunnelse og klage

Sensurfristen for masteroppgaver er 6 uker. Veilederen din og en ekstern sensor vil sensurere oppgaven etter kriteriene anbefalt av NRØA.

Ønsker dere å be om begrunnelse må dette gjøres ved å sende en e-post direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er publisert.

Dere kan klage på karakteren etter samme frister og kriterier som for en vanlig vurdering. For mer informasjon om klage på karakter henviser vi til våre nettsider. Les om klagesensur her.

vitnemål

Hvis du fullfører graden ved å levere masteroppgaven begynner vi arbeidet med å skrive ut vitnemålet ditt, og avslutter studieretten din. Du må derfor gi beskjed til eksamen@nhh.no dersom du ønsker å holde igjen vitnemålet etter at du har tatt nok studiepoeng. Du må huske å rydde i utdanningsplanen din, spesielt hvis du har tatt flere kurs enn du trenger i graden din.

Husk å kontrollere at adressen der du vil ha sendt vitnemålet er riktig i Studentweb - det vil bli sendt rekommandert til den adressen du har registrert som hjemstedsadresse. 

Vanligvis er vitnemålene klare innen september/oktober hvis du fullfører i vårsemesteret, og innen februar/mars dersom du fullfører i høstsemesteret.