Søke om veileder til masteroppgaven

Søke om veileder til masteroppgaven

Dere må søke om veileder innen 15. oktober for veiledning på våren, og innen 15. mars for veiledning på høsten.

Studenter som skriver i par skal søke en gang, og på samme skjema.

Søknaden må inneholde så konkrete opplysninger som mulig. Hvis dere ikke har bestemt dere for et helt konkret tema bør dere føre opp alternative interesseområder.

Studenter som har inngått avtale på egen hånd med veileder, skal også informere Seksjon for eksamen ved å fylle ut søknadsskjemaet.

Før dere sender inn søknaden må dere lese og forstå:

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig for våren ca. 1. februar og for høsten ca. 1. september.

Tildelt veileder vil bli publisert på Studentweb innen utgangen av desember for våren og ved utgangen av mai for høsten. Dato for​ offentliggjøring kan variere.