Masteroppgavesamarbeid for bedrifter

Masteroppgavesamarbeid for bedrifter

La studenter fra NHH skrive masteroppgave om sentrale problemstillinger for bedriften din.

NHH-studenter i arbeid. Illustrasjonsfoto

Samarbeid mellom bedrifter og NHH-studenter i forbindelse med utarbeidelse av masteroppgaven er svært populært. Bedriftene får sentrale strategiske problemstillinger utredet av dyktige studenter med tett veiledning fra fagpersoner på NHH.

I tillegg til å skape innsikt for bedriftene, byr samarbeidet på en unik mulighet til å bli bedre kjent med våre studenter.

Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift? Send en epost til programansvarlig for masterstudiet i økonomi og administrasjon, professor Jan I. Haaland for mer informasjon. Legg gjerne ved nærmere informasjon om tema for oppgaven, kontaktperson og eventuelle tidsfrister.

Masteroppgaven

 • Masteroppgaven skrives i løpet av 5. året av masterstudiet.
 • Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng per student, dvs. ca. et halvt års arbeid.
 • Hovedregelen er at to studenter skal skrive sammen.
 • Masteroppgaven skal være i tilknytning til studentenes hovedprofil.
  Les mer om NHHs hovedprofiler
 • Studentene kan velge om de vil skrive masteroppgaven på engelsk eller norsk. 

Hva kreves av bedriftene i et masteroppgavesamarbeid?

 • Bedriftene kan sammen med studentene utforme et oppgaveforslag, som må vurderes og godkjennes av veileder på NHH for å sikre rett faglig nivå og innretning, samt evt. kobling til pågående forskningsaktivitet.
 • Bedriftene bidrar med nødvendige data og tilgang til informasjonskilder, etter avtale og i tråd med hva som kreves gitt oppgavens utforming.
 • Bedriften kan bidra med tilbakemeldinger underveis i arbeidet. Det vil typisk være mest effektivt at det skjer på grunnlag av presentasjoner der studentene oppsummerer arbeidet så langt.
 • Veileder ved NHH har alltid hovedansvaret for å gi råd og veiledning til studentene, og det er ikke meningen at tilbakemelding fra bedriften skal erstatte veileders bidrag.
 • Bedriftene kan i noen tilfeller stille med en biveileder og arbeidsplass for studentene.
 • Masterutredninger ved NHH skal som hovedregel være offentlige, og det er vanlig at de publiseres elektronisk i NHHs åpne arkiv. Om nødvendig kan veileder avgjøre at en oppgave skal være konfidensiell.
 • Veileder og ekstern sensor vil sette karakter på arbeidet i tråd med NHHs gjeldende retningslinjer for masteroppgaver.