Kom i gang med masteroppgaven

Kom i gang med masteroppgaven

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå i gang med masteroppgaven. Her får du noen tips som kan hjelpe deg på vei.

Skisse til framdriftsplan: 

1. Finne tema. Det finnes flere måter å få ideer til tema, blant annet:

 • Egen interesse
 • Interessante emner du har tatt eller lærebøker du har lest
 • Les aviser (DN, Economist, Financial Times etc.)
 • Egen kontakt med bedrifter og organisasjoner
 • Oppgaveforslag fra forskningsgrupper/prosjekter ved høyskolen eller eksterne virksomheter (se faget "Meeting point - Master thesis" på Canvas, der alle masterstudenter har tilgang)

2. Finne problemstilling i samråd med veileder. En klart formulert problemstilling bør gi svar på følgende:

 • Hva fokuseres det på i oppgaven?
 • Hva er formålet med oppgaven?
 • Hva er det faglige perspektivet og teoretiske fundamentet for oppgaven?
 • Hvilken metode brukes for å løse problemstillingen?
 • Lar masteroppgaven seg gjennomføre? Legger man f.eks. opp til for snever eller for omfattende empiriske undersøkelser?
 • Bidrar oppgaven med noe nytt, f.eks. ny forklaring, nytt beslutningsgrunnlag?

3. Finne litteratur

4. Lage opplegg for eventuelle empiriske undersøkelser

5. Velge eventuell analysemetode

6. Samle inn eventuelle data

7. Tolke eventuelle data

8. Skrive oppgaven