Formelle krav til masteroppgaven

Formelle krav til masteroppgaven

Sideantall, font, skriftstørrelse og andre formelle krav til masteroppgaver ved NHH.

Masteroppgaven bør skrives i Times New Roman skriftstørrelse 12, med 1,5 i linjeavstand.

Den skal inneholde et sammendrag (ca. 300 ord), innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Omfanget bør være på ca 50-80 sider.

NHH har utarbeidet en mal som anbefales alle som skal levere masteroppgaven. Det er et "tomt" word-dokument med definerte stiler for tittelblad, innholdsfortegnelse, punkt- og nummererte lister, overskrifter på alle nivå, fotnoter m.m. Stilene bygger på standard stil i Word, men har innebygd skrifttype og skriftstørrelse som sørger for at alle de typografiske krav blir innfridd. En konsekvent bruk av malen sikrer også feilfri konvertering til PDF.

Pass på at du lagrer ofte. Du bør vurdere å lagre i en skytjeneste i tillegg til på datamaskinen din i tilfelle noe skulle skje med utstyret ditt.

Trenger du hjelp med mal, format eller lignende bes du kontakte IT Brukerstøtte for studenter.

Referanser 

Vi anbefaler at du besøker sokogskriv.no for tips om både skriving og referansebruk