Intern overgang/opphald

Intern overgang/opphald

Dersom du fullfører bachelorgraden din dette semesteret og ønsker overgang til master eller opphald mellom bachelor og master, må du hugse å melde frå om dette.

Søknadsfristar

15. mai for intern overgang/opphald frå og med haustsemesteret

15. november for intern overgang/opphald frå og med vårsemesteret

Hugs at intern overgang til master berre gjeld studentar med bachelorgrad frå fulltidsstudiane. Studentar med bachelorgrad frå NHH Executive må søke opptak til master som eksterne søkarar og fylle alle eksterne opptakskrav

Slik melder du frå

Meld intern overgang via SøknadsWeb

SøknadsWeb opnar 16. februar for søknadar til hausten og 16. september for søknadar til våren.

Vel Ny søknad og Intern Overgang/Opphold, samt eit av følgande søknadsalternativ:

  • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) - opptak haust og vår
  • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR) - kun opptak haust
  • Kode 1601: opphold - frå både haust og vår

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

Fristar for å omprioritere

Dersom du melder overgang til vårsemesteret, kan du kun velje mellom intern overgang til MØA og opphald. Dersom du melder overgang til haustsemesteret, kan du velje mellom intern overgang til MØA, intern overgang til MRR og opphald.

Fristar for å omprioritere:

  • For intern overgang/opphald til hausten: 1. juli
  • For intern overgang/opphald til våren: 15. desember

Intern overgang gjeld kun mellom bachelor og eitt av masterprogramma. Dersom du ønsker opptak til MRR eittårig løp etter å ha fullført MØA, gjeld vanlege opptakskrav for eksterne søkarar. 

Vilkår for å melde opphald

  • Du kan melde opphald uavhengig av årsak.
  • For å få innvilga opphald, må bachelorgraden din vere fullført.
  • Når du melder opphald, beheld du retten til overgang til master utan karakterkrav i inntil to år. Dersom opphaldet varer i meir enn to år, må du søke opptak på nytt og fylle karakterkravet på lik linje med eksterne søkarar.
  • Når du får innvilga opphald, vert vitnemålet ditt utskrive og studieretten din på bachelor avslutta slik at du ikkje lenger kan ta eksamenar på bachelornivå. Du vil også miste tilgangen til IT-kontoen din og den interne e-postadressa di. Dersom du ønsker å fortsette på bachelor i endå eit semester, skal du altså ikkje melde opphald. Då betalar du semesteravgifta og melder deg til eksamenar på bachelor på vanleg måte. 
  • Du skal heller ikkje melde opphald dersom du ønsker å avslutte studiane dine ved NHH med ein bachelorgrad. Då sender du i staden ein e-post til Seksjon for timeplanlegging og eksamen på eksamenskontor@nhh.no og ber om å få skrive ut vitnemålet ditt.

Problem med å melde overgang?

Søknadsalternativet Master Intern Overgang i SøknadsWeb er kun synleg for dei med studierett ved NHH. Dersom du tidlegare er innvilga opphald mellom bachelor og master må vi registrere meldinga om intern overgang manuelt. Send ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen med informasjon om du ønsker overgang til MØA eller MRR, så hjelper vi deg.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden når sensuren har falle i alle emna på bachelor, det vil seie medio juli dersom du melder overgang/opphald til haustsemesteret, og i byrjinga av januar dersom du melder overgang/opphald til vårsemesteret. Alle som har fullført bachelorgraden får innvilga inter overgang/opphald, uavhengig av karaktersnitt.

OVERGANG UTAN FULLFØRT BACHELOR?

I nokre få tilfelle er det mogeleg å søke om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Les meir om vilkåra for å få innvilga overgang til master utan fullført bachelor (hengefag) her

Bachelorvitnemål

Når du får innvilga intern overgang til master, vert bachelorvitnemålet ditt utskrive og studieretten din på bachelor avslutta. Du finn meir informasjon om utskriving av vitnemål her. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no