Overgang frå bachelor til master

Overgang frå bachelor til master

Dersom du fullfører bachelorgraden din dette semesteret og ønsker overgang til master, må du hugse å melde intern overgang.

Søknadsfristar

15. mai for intern overgang til haustsemesteret

15. november for intern overgang til vårsemesteret

Intern overgang til master gjeld berre studentar med bachelorgrad frå fulltidsstudiane. Studentar med bachelorgrad frå NHH Executive må søke opptak til master som eksterne søkarar og fylle alle eksterne opptakskrav

Slik melder du overgang

Meld intern overgang via SøknadsWeb

SøknadsWeb opnar 16. februar for søknadar til hausten og 16. september for søknadar til våren.

Vel søknadsalternativ Master Intern Overgang, samt ei av følgande koder:

  • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA - opptak haust og vår)
  • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR - kun opptak haust)

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

Problem med å melde overgang?

Søknadsalternativet Master Intern Overgang i SøknadsWeb er kun synleg for dei med studierett ved NHH. Dersom du har opphald mellom bachelor og master må vi derfor registrere deg som søkar manuelt. Send ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen med informasjon om du ønsker overgang til MØA eller MRR, så hjelper vi deg.

Endre val av masterprogram

Dersom du melder overgang til vårsemesteret, kan du kun velje MØA. Dersom du melder overgang til haustsemesteret, kan du velje om du vil melde overgang til MØA eller MRR. Du kan endre valet ditt til og med 1. juli. Etter 1. juli kan du tidlegast melde overgang til det andre masterprogrammet etter første semester. 

Intern overgang gjeld kun mellom bachelor og eitt av masterprogramma. Dersom du ønsker opptak til MRR eittårig løp etter å ha fullført MØA, gjeld vanlege opptakskrav for eksterne søkarar. 

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden om intern overgang når sensuren har falle i alle emna på bachelor, det vil seie medio juli dersom du melder overgang til haustsemesteret, og i byrjinga av januar dersom du melder overgang til vårsemesteret. Alle som har fullført bachelorgraden får innvilga overgang til master, uavhengig av karaktersnitt.

OVERGANG UTAN FULLFØRT BACHELOR?

I nokre få tilfelle er det mogeleg å søke om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Les meir om vilkåra for å få innvilga overgang til master utan fullført bachelor (hengefag) her

OPPHALD

I staden for overgang til master kan du velje å ta eit opphald mellom bachelor og master. Du finn meir informasjon om å søke opphald her.

Usikker?

Dersom du er usikker på om du ønsker overgang til master, opphald eller om du ønsker å fortsetje på bachelor, rår vi deg til uansett å melde intern overgang innan søknadsfristen. Dersom du seinare ombestemmer deg, kan du trekke søknaden din. Om det er opphald du så ønsker, kan du sende ein e-post til opptak@nhh.no og be om å få sende inne ein søknad om opphald etter søknadsfristen. 

Bachelorvitnemål

Når du får innvilga intern overgang til master, vert bachelorvitnemålet ditt utskrive og studieretten din på bachelor avslutta. Du finn meir informasjon om utskriving av vitnemål her. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no