Intern overgang/opphald

Intern overgang/opphald

Dersom du fullfører bachelorgraden din ved NHH dette semesteret, må du hugse å enten melde intern overgang til master eller opphald mellom bachelor og master.

Søknadsfristar

15. april for overgang/opphald frå hausten

15. november for overgang/opphald frå våren

Slik melder du frå

Meld intern overgang eller opphald i Søknadsweb.

  • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) - overgang haust og vår
  • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR) - kun overgang haust
  • Kode 1601: opphold - frå både haust og vår

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

Ved intern overgang til MØA treng du ikkje velje hovudprofil før ved studiestart, når du registrerer deg og melder deg opp for semesteret. 

Alle som har fullført bachelorgraden får innvilga intern overgang/opphald, uavhengig av karaktersnitt.

Intern overgang gjeld kun mellom bachelor og eitt av masterprogramma. Dersom du ønsker opptak til MRR eittårig løp etter å ha fullført MØA, gjeld vanlege opptakskrav for eksterne søkarar. 

Ikkje ferdig med bachelorgraden?

Dersom studieretten din går ut etter inneverande semester og du ikkje blir ferdig med bachelorgraden, kan du søke om fullføringstid. Du kan sjekke når studieretten din går ut i Studentweb, under fana Studier i toppmenyen. Du vil ikkje få innvilga fullføringstid dersom du kun ønkser å forbetre allereie beståtte resultat. 

opphald

Det er KUN dei som fullfører bachelorgraden inneverande semester og som ønsker å vente med å begynne på master som skal melde opphald. Når du har opphald, vert bachelorgraden registrert fullført og studieretten din vert avslutta, slik at du ikkje lenger kan ta eksamen på bachelor. Du vil også miste tilgangen til både IT-kontoen din og den interne e-postadressa di. Dersom opphaldet varer i meir enn eitt semester, vil dokument du har lagra verte sletta.

Når du melder opphald, beheld du retten til overgang til master utan karakterkrav i inntil to år. Dersom opphaldet varer i meir enn to år, må du søke opptak på nytt og fylle karakterkravet slik som eksterne søkarar

FRISTAR FOR Å OMPRIORITERE 

Dersom du melder overgang til vårsemesteret, kan du velje mellom intern overgang til MØA og opphald. Dersom du melder overgang til haustsemesteret, kan du velje mellom intern overgang til MØA, intern overgang til MRR og opphald.

Fristar for å omprioritere mellom MØA, MRR og opphald:

  • For intern overgang/opphald til hausten: 1. juli
  • For intern overgang/opphald til våren: 15. desember

Problem med å melde overgang?

Søknadsalternativet Master Intern Overgang i SøknadsWeb er kun synleg for dei med aktiv studierett ved NHH. Dersom du tidlegare er innvilga opphald mellom bachelor og master må vi registrere meldinga om intern overgang manuelt. Send ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen med informasjon om du ønsker overgang til MØA eller MRR, så hjelper vi deg.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden når sensuren har falle i alle emna på bachelor, det vil seie medio juli dersom du melder overgang/opphald til haustsemesteret, og i månadsskiftet desember/januar dersom du melder overgang/opphald til vårsemesteret. 

OVERGANG UTAN FULLFØRT BACHELOR?

I nokre svært få tilfelle er det mogeleg å søke om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Les meir om vilkåra for å få innvilga overgang til master utan fullført bachelor (hengefag) her

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 00
E-post
opptak@nhh.no