Intern overgang/opphald

Intern overgang/opphald

Dersom du fullfører bachelorgraden din dette semesteret og ønsker overgang til master eller opphald mellom bachelor og master, må du melde frå om dette.

Søknadsfristar

15. april for overgang/opphald frå hausten

15. november for overgang/opphald frå våren

Intern overgang til master gjeld berre studentar med bachelorgrad frå fulltidsstudiane. Studentar med bachelorgrad frå NHH Executive må søke opptak til master som eksterne søkarar og fylle alle eksterne opptakskrav

Slik melder du frå

Meld intern overgang eller opphald via SøknadsWeb

Søknadsweb er no open for søknadar om intern overgang til hausten 2020. Vel Ny søknad og Intern Overgang/Opphold, samt eit av følgande søknadsalternativ:

 • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) - overgang haust og vår
 • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR) - kun overgang haust
 • Kode 1601: opphold - frå både haust og vår

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

Fristar for å omprioritere

Dersom du melder overgang til vårsemesteret, kan du kun velje mellom intern overgang til MØA og opphald. Dersom du melder overgang til haustsemesteret, kan du velje mellom intern overgang til MØA, intern overgang til MRR og opphald.

Fristar for å omprioritere:

 • For intern overgang/opphald til hausten: 1. juli
 • For intern overgang/opphald til våren: 15. desember

Intern overgang gjeld kun mellom bachelor og eitt av masterprogramma. Dersom du ønsker opptak til MRR eittårig løp etter å ha fullført MØA, gjeld vanlege opptakskrav for eksterne søkarar. 

Kven skal melde opphald?

 • Dersom du er ferdig med alle emna i bachelorgraden, men ønsker å vente med å begynne på master, må du melde opphald for å behalde retten til intern overgang i eit seinare semester.
 • Du treng ikkje ein spesiell grunn for å melde opphald.
 • Dersom du har tatt alle kursa i bachelorgraden men ønsker å fortsette på bachelor, skal du ikkje melde opphald. Sjekk at du framleis har studierett på bachelor, og betal semesteravgifta og meld deg til eksamenar på vanleg måte.  
 • Du skal heller ikkje melde opphald dersom du ønsker å avslutte studiane dine ved NHH med ein bachelorgrad. Send i staden ein e-post til Seksjon for eksamen på eksamenskontor@nhh.no og be om at graden din blir registrert fullført. Dersom du ønsker bachelorvitnemålet på papir, må dette tingast. Du finn meir informasjon om vitnemål og karakterutskrifter her.

Vilkår

 1. Når du melder opphald, beheld du retten til overgang til master utan karakterkrav i inntil to år. Dersom opphaldet varer i meir enn to år, må du søke opptak på nytt og fylle karakterkravet slik som eksterne søkarar.
 2. Når du får innvilga opphald, vert bachelorgraden registrert som fullført og studieretten din avslutta slik at du ikkje lenger kan ta eksamenar på bachelornivå. Les meir om dette her. Du vil også miste tilgangen til IT-kontoen din og den interne e-postadressa di.

Problem med å melde overgang?

Søknadsalternativet Master Intern Overgang i SøknadsWeb er kun synleg for dei med studierett ved NHH. Dersom du tidlegare er innvilga opphald mellom bachelor og master må vi registrere meldinga om intern overgang manuelt. Send ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen med informasjon om du ønsker overgang til MØA eller MRR, så hjelper vi deg.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden når sensuren har falle i alle emna på bachelor, det vil seie medio juli dersom du melder overgang/opphald til haustsemesteret, og i månadsskiftet desember/januar dersom du melder overgang/opphald til vårsemesteret. Alle som har fullført bachelorgraden får innvilga intern overgang/opphald, uavhengig av karaktersnitt.

OVERGANG UTAN FULLFØRT BACHELOR?

I nokre svært få tilfelle er det mogeleg å søke om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Les meir om vilkåra for å få innvilga overgang til master utan fullført bachelor (hengefag) her

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no