Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Melding om fullføringstid for høsten 2022 åpner 20. juni. Fristen for å melde fullføringstid for høstsemesteret 2022 er 10. august. Dette er for at vi skal kunne registrere fullføringstid før oppmeldingsfristen for eksamener 1. september 2022. Du vil få en bekreftelse på e-post når fullføringstid er registrert.

Du søker i Søknadsweb. Lenken til søknadsskjemaet legges ut 20. juni.

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid høst 2022" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Du finner den nye utløpsdatoen for din studierett i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Studentene som kan be om fullføringstid for høsten 2022 er bachelorstudenter som startet høsten 2019, masterstudenter som startet høsten 2020, og studenter på ettårig MRR-studie med oppstart høsen 2021.

Studieretten til studenter i denne gruppen vil gå ut etter juni 2022. Det er uproblematisk at denne løper ut før du registreres med fullføringstid for vårsemesteret. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte kurs i fullføringstiden. Du kan imidletid ikke endre utdanningsplanen utover det som må til for å fullføre påbegynt grad.

Student i fullføringstid, som mangler mer enn 30 studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester anledning til å ta inntil det antall studiepoeng som vedkommende mangler på å fullføre sin grad. Student i fullføringstid, som mangler 30 eller færre studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester likevel anledning til å ta inntil 30 studiepoeng.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.