Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Melding om fullføringstid for vår 2023 åpner 20. desember. Fristen for å melde fullføringstid for vårsemesteret 2023 er 25. januar. Dette er for at vi skal kunne registrere fullføringstid før oppmeldingsfristen for eksamener 1. februar 2023. Du vil få en bekreftelse på e-post når fullføringstid er registrert.

Du melder fullføringstid i Søknadsweb.

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid vår 2023" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Du finner den nye utløpsdatoen for din studierett i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Du kan be om fullføringstid for våren 2023 dersom studieretten din utløp i desember 2022 og du ikke tidligere har fått innvilget fullføringstid.

Det er uproblematisk at studieretten løper ut før du registreres med fullføringstid for høstsemesteret. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte kurs i fullføringstiden. Du kan imidletid ikke endre utdanningsplanen utover det som må til for å fullføre påbegynt grad.

Student i fullføringstid, som mangler mer enn 30 studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester anledning til å ta inntil det antall studiepoeng som vedkommende mangler på å fullføre sin grad. Student i fullføringstid, som mangler 30 eller færre studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester likevel anledning til å ta inntil 30 studiepoeng.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.