Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du automatisk gå over i fullføringstid.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

For høstsemesteret 2019 er det kun studenter som ikke har fullført ettårig master i regnskap og revisjon som kan benytte seg av denne ordningen.

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker å benytte deg av retten til fullføringstid.