Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du ha rett på fullføringstid.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

Mer informasjon om hvordan man melder fullføringstid vil komme mot slutten av vårsemesteret 2020.