Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Melding om fullføringstid for høst 2024 åpner i slutten av juni. Fristen for å melde fullføringstid for høstsemesteret 2024 er 25. august. Dette er for at vi skal kunne registrere fullføringstid før oppmeldingsfristen for eksamener 1. september 2024. Du vil få en bekreftelse på e-post når fullføringstid er registrert.

Du melder fullføringstid i Søknadsweb.

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid høst 2024" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Du finner den nye utløpsdatoen for din studierett i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Du kan be om fullføringstid for høsten 2024 dersom studieretten din utløp i juni 2024 og du ikke tidligere har fått innvilget fullføringstid.

Det er uproblematisk at studieretten løper ut før du registreres med fullføringstid. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte emner i fullføringstiden. Du kan imidletid ikke endre utdanningsplanen utover det som må til for å fullføre påbegynt grad.

Fullføringstiden varer i inntil ett år. Dersom du fullfører graden din i løpet av første semester av fullføringstiden, avsluttes studieretten din og vitnemålet vil bli utstedt.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.