Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Meld fullføringstid her via SøknadsWeb

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid på MØA og MRR høst 2020" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Meldingene behandles fortløpende, og du finner den nye studierettsdatoen i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Studentene som kan be om fullføringstid etter vårsemesteret 2020 er masterstudenter som startet høsten 2018, og studenter på ettårig MRR-program som startet høsten 2019.

Sluttdato på studieretten til studenter i disse gruppene vil være 20. juni. Det er uproblematisk at denne løper ut før du registreres med fullføringstid for høstsemesteret. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte kurs i fullføringstiden. Du har derimot ikke anledning til å ta nye kurs utover det som må til for å fullføre studiet.

Fullføringstiden varer i inntil ett år, men den opphører straks du har fullført graden din.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.