Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Melding om fullføringstid for høsten 2021 åpner 26. juni. For at vi skal kunne registrere fullføringstid i tid før fristen før oppmeldingsfristen for eksamener i høstsemesteret 2021, ber vi om at du melder fullføringstid innen 15. august. Du vil få bekreftelse på registrert fullføringstid omkring semesterstart i august.

Meld fullføringstid her via SøknadsWeb

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid på BØA, MØA eller MRR høst 2021" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Du finner den nye utløpsdatoen for din studierett i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Studentene som kan be om fullføringstid etter vårsemesteret er bachelorstudenter som startet høsten 2018, og masterstudenter som startet høsten 2019.

Sluttdato på studieretten til studenter i disse gruppene vil være 20. juni. Det er uproblematisk at denne løper ut før du registreres med fullføringstid for vårsemesteret. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte kurs i fullføringstiden. Du kan imidletid ikke endre utdanningsplanen utover det som må til for å fullføre påbegynt grad.

Student i fullføringstid, som mangler mer enn 30 studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester anledning til å ta inntil det antall studiepoeng som vedkommende mangler på å fullføre sin grad. Student i fullføringstid, som mangler 30 eller færre studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester likevel anledning til å ta inntil 30 studiepoeng.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.