Overgang mellom masterprogramma

Overgang mellom masterprogramma

Dersom du har fått tilbod om opptak til eit av masterprogramma ved NHH, men har ombestemt deg og ønsker overgang til det andre masterprogrammet, må du søke om å få innvilga overgang.

Søknadsfristar

15. november for overgang til vårsemesteret

15. april for overgang til haustsemesteret

Dersom du ønsker overgang frå MRR til MØA, kan du søke til både haust- og vårsemesteret. Dersom du ønsker overgang frå MØA til MRR, kan du kun søke til haustsemesteret.

slik søker du 

Søk intern overgang i SøknadsWeb

Vel søknadsalternativ Master Intern Overgang, samt ei av følgande koder:

  • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) (opptak haust og vår)
  • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR) (opptak haust)

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

vilkår for overgang

  1. Dersom du har bachelorgrad frå ein annan lærestad enn NHH og har fått tilbod om opptak gjennom det eksterne masteropptaket, må du fylle opptakskrava som gjaldt for programmet du ønsker overgang til, på det tidspunktet du fekk tilbod om opptak. Både fagkrav og karakterkrav må fyllast. Les meir om opptakskrava for MØA og opptakskrava for MRR, toårig løp her. 
  2. For både interne og eksterne studentar gjeld det at ein overgang til det andre masterprogrammet er avhengig av at det aktuelle programmet har ledig kapasitet.
  3. Når du har fått innvilga overgang, vil studieretten din på det opphavlege masterprogrammet verte avslutta.

svar på søknaden

Du får svar på søknaden i medio juli dersom du melder overgang til haustsemesteret, og i byrjinga av januar dersom du melder overgang til vårsemesteret

Fullføre begge masterane?

Dersom du ønsker å fullføre masterprogrammet du opphavleg fekk opptak/overgang til, for så å søke opptak til det andre masterprogrammet, skal du ikkje melde intern overgang, men søke som ekstern søkar på vanleg måte og fylle både fagkrav og karakterkrav. Les meir om opptakskrava for eksterne søkarar til MØA og opptakskrava for eksterne søkarar til MRR, eittårig løp.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 00
E-post
opptak@nhh.no