Semesterregistrering

Semesterregistrering

Du må registrere deg i StudentWeb hvert semester. Fristen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

 • Semesteravgift

  Semesteravgift

  Som student ved NHH betaler du semesteravgift på totalt kr 910 hvert semester, derav kr 650 går til Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet), og kr 50,- i frivillig støtte til NHH Aid. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, betaler du kr 860,- 

  Sammen med semesteravgiften krever NHH inn en avgift på kr 210 per semester som går uavkortet til Kopinor. Kopinoravtalen gir ansatte og studenter på NHH mulighet til å kopiere fra bøker og annet materiale som er omfattet av opphavsretten. Kopinoravgiften blir fordelt som vederlag til opphavsmenn og rettighetshavere av verket. Alle universitet og høgskoler har en egen avtale med Kopinor og betaler hvert år en avgift per student (heltidsekvivalent), og per ansatt.

  Les mer om semesteravgiften på Sammen sine nettsider.

  Refusjon av semesteravgift

  Dersom du avbryter studiet kan du få refundert semesteravgiften. Fristen for å søke refusjon er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Dobbel innbetaling refunderes hele året. Bidraget til NHH Aid er valgfritt ved semesterstart og refunderes ikke.

  Søknadsskjema for  refusjon av semesteravgift

 • Registrering og utdanningsplan

  Registrering og utdanningsplan

  Du må selv registrere deg for undervisning og eksamen på Studentweb. Her bekrefter du også utdanningsplanen din, som er en fremdriftsplan for studiene dine.

  Du logger på Studentweb med fødsels- og personnummer + PIN-kode, eller via FEIDE. Ønsker du å få tilsendt PIN-kode, gå inn på innloggingssiden til Studentweb, skriv inn fødsels- og personnummeret ditt (11 siffer) og trykk på "Send PIN-kode med e-post". Du vil da motta en PIN-kode på den registrerte e-postadressen din.

  Frister

  Frist for registrering og bekreftelse er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

  Frist for eksamensavmelding er tre uker før eksamensdato/innlevering av hjemmeeksamen. NB! Skal du trekke deg fra et emne, må du slette eksamensmeldingen, ikke bare fjerne emnet fra utdanningsplanen.

 • Canvas

  Canvas

  NHH benytter Canvas som digital læringsplattform. Her finner du nyhetsoppslag, samt hjemmesidene til emnene du skal ha.

  Tilgang til emner i Canvas gis automatisk innen 24 timer etter at du undervisningsmelder deg.

  Ikke fått tilgang? Dersom du skal følge undervisningen i inneværende semester OG det er mer enn 24 timer siden du registrerte deg bør du sjekke StudentWeb for å verifisere at du er undervisningsmeldt i tillegg til vurderingsmeldt. Kontakt student@nhh.no dersom du fortsatt mangler tilgang.

  Skal du konte? 

  Dersom du kun er vurderingsmeldt (f.eks. tar opp igjen en eksamen) gis ikke tilgang til Canvas automatisk. Studieadministrativ avdeling gjør en jobb etter oppmeldingsfristen (1. september/1. februar) for å gi alle vurderingsmeldte tilgang til siste versjon av de aktuelle emnene. Vi foretrekker å gjøre dette samtidig for alle fremfor å behandle hundrevis av individuelle henvendelser. Det sparer oss for masse tid.

  Du vil altså få tilgang til siste versjon av emner hvor du tar gjentak noen dager etter at oppmeldingsfristen er utløpt.

 • Nøkkelbrikke

  Nøkkelbrikke

  Nøkkelbrikken gir adgang til NHHs bygg og printere. For å få tilgang til byggene når de er stengt benyttes nøkkelbrikken og pinkoden du fikk tilsendt ved semesterstart. Det er mulig å endre pinkoden. Endre pinkode her

 • Studentbevis-app

  Studentbevis-app

  Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet)  og på kollektivtransport. Du må ha betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringen på Studentweb for å kunne ta appen i bruk. Merk at det kan ta tre - fem dager fra du har betalt til betalingen blir registrert i Studentweb.

  Bruksanvisning

  Du velger Norges Handelshøyskole som institusjon og logger inn via Feide med ditt vanlige brukernavn og passord. Hvis du har betalt avgift og semesterregistrert deg, vil det vises i en gul boks nederst på siden. Informasjonen lagres i appen og du trenger ikke være online for å bruke den fremover.

  Ønsker du semesterkvittering på papir kan du velge dette under semesterregistreringen i Studentweb.

  Last ned appen

 • Pin-kode

  Pin-kode

  Ønsker du å få tilsendt PIN-kode, gå inn på innloggingssiden til Studentweb. Skriv inn fødsels- og personnummeret ditt (11 siffer) og trykk på "Send PIN-kode med e-post". Du vil da motta en PIN-kode på den registrerte e-postadressen din.