Refusjon av semesteravgift

Refusjon av semesteravgift

Søknadsskjema for refusjon av semesteravgift og/eller støtte til NHH AID. Fristen for å søke refusjon er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.