Refusjon av semesteravgift

Refusjon av semesteravgift

Søknadsskjema for refusjon av semesteravgift. Fristen for å søke refusjon er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

An error has occurred while getting captcha image