Sbanken blir «DNBbanken»

Tor W Andreassen. av odd mehus
Erfaringene fra de aller fleste fusjoner er at den største og overtagende aktøren presser sine rutiner og kulturer på den som blir overtatt. Det betyr i praksis at Sbank-kulturen gradvis blir bygget ned og DNB-kulturen tar over. Det er dette kundene frykter, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv. Foto: Odd Mehus
Innlegg

22. mars 2022 11:54

Sbanken blir «DNBbanken»

DNB har nå grønt lys for å ta over konkurrenten Sbanken – en prosess som vil pågå over tid, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv.

16. mars kom nyheten om at Konkurranseklagenemda har overstyrt Konkurransetilsynets veto for sammenslåingen av Sbanken og DNB. DNB har nå grønt lys for å ta over Sbanken, og DNB er nok glade som blir kvitt en brysom konkurrent. Sbank-eierne er også glade, de får godt betalt for sin eierandel. Men kundene deler ikke den samme gleden.

ill på innovasjon

Lite innovative banker blir utfordret

Hvis ikke de klarer å fornye seg, kan bankene bli den neste bransjen som trues av nye aktører og endrede spilleregler, skriver tre NHH-forskere.

Sbanken har siden sin inntreden i det norske markedet på tidlig 1990-tallet, da som Skandibanken, vært «annerledes-banken». Jeg husker da vi første gang tildelte dem prisen for å ha Norges meste fornøyde kunder. Da stilte ledelsen i sorte rockeklær. Signalene var tydelige. Siden har de vist at de har tatt kundene på alvor i alt de gjør i hverdagen med kvalitet og kundeservice og i tilrettelegging for morgendagen gjennom innovasjoner i tjenestetilbud og i bruk av teknologi.

I Norge finnes det to offisielle målinger av kundenes vurderinger av viktige bedrifter i deres hverdag: Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI som måler kundetilfredshet og Norsk innovasjonsindeks ved NHH som blant annet måler innovasjonsevne. Jeg har, sammen med gode kollegaer, hatt gleden av å utvikle begge teoretisk og metodisk.

Tabell Sbanken vs DnB.

På alle de viktige kundevariablene scorer Sbanken vesentlig bedre enn DNB. DNB sier at sammen vil de nå lage nye gode løsninger for kundene. Når DNB ikke har evnet å prestere bedre enn den dårligst i bank-klassen i alle årene som vi har målt, hva skulle tilsi at «alt blir så meget bedre nå?».

helge thorbjørnsen, H skodvin

Kunder misliker tvangsgiftemål

Mange av Sbankens kunder raser over det de opplever som et tvangsgiftemål med DNB. – De føler at valgfriheten deres blir tilsidesatt, sier NHH-professor Helge Thorbjørnsen.

Erfaringene fra de aller flestefusjoner – frivillige som ufrivillige – er at den største og overtagende aktøren presser sine rutiner og kulturer på den som blir overtatt. Det betyr i praksis at Sbank-kulturen gradvis blir bygget ned og DNB-kulturen tar over. Det er dette kundene frykter.

Nå kan man ikke si at det ikke finnes bank-alternativer i Norge. Problemet er at alle, med unntak av Sbanken, er svært like. Slik sett er Sbanken annerledes banken. Det er dette norske bankkunder mister. En naturlig antakelse nå er at en rekke kunder vil stemme med beina og ta sine bankkonti og lån over til andre banker.

Nå som Sbankens dager er talte, er den nye annerledesbanken som står klar til å ta over for Sbanken, Bulder bank. Dette er en utskilling fra Sparebanken Vest med en leder, Torvald Kvamme, som har kundene midt foran og sentralt på scenen i all sin tenking og all sin innovasjon.

DNB

DNB svelger Sbanken. Er det lurt?

Oppkjøpet kan bety at mens DNB vinner noe, kan Sbankens kunder tape noe vesentlig, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Innovasjonsguru Joseph A. Schumpeter hadde rett: etablerte selskapene som blir angrepet av nye innovative, vil kjempe imot for å beskytte sine egne innovasjonsinvesteringer. Lobbyvirksomhet mot politikere og oppkjøp er to kjente mottiltak mot brysomme inntrenger. Historien om Sbanken som 16 mars ble «DNBbanken», er en god illustrasjon.

Kronikken var først publisert i Dagens Perspektiv 22. mars 2022.