Norsk innovasjonsindeks

Verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter

NII - Norsk innovasjonsindeks

Norsk innovasjonsindeks (NII) er overbyggingen til tre indekser, der kommersiell innovasjonsindeks er den viktigste og de to andre utspring fra den:

    • Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.
    • Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder
    • Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.
Eva Camerer

Highlights from the Norwegian Innovation Index 2022

The Norwegian Innovation Index (NII) 2022 was presented on Wednesday 8 February in partnership with BEKK Consulting at NHH's campus in Oslo.

KII - Kommersiell innovasjonsindeks

Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.

Se resultatene for KII 2022

DII - DIGITAL innovasjonsindeks

Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.

Se resultatene for DII 2022

SII - SOSIAL INNOVASJONSINDEKS

Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder.

Se resultatene for SII 2022

nhh logo liggende FII Logo
Aii Logo SvII logo
Danish Innovation Index logo BIIlogo.png
sii_logo.png tuqlogo.png
VinUniversity_Logo.png