Norsk innovasjonsindeks

Verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter

NII - Norsk innovasjonsindeks

Norsk innovasjonsindeks (NII) er overbyggingen til tre indekser, der kommersiell innovasjonsindeks er den viktigste og de to andre utspring fra den:

    • Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.
    • Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder
    • Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.

KII - Kommersiell innovasjonsindeks

Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.

Se resultatene for KII 2020

DII - DIGITAL innovasjonsindeks

Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.

Se resultatene for DII 2020

SII - SOSIAL INNOVASJONSINDEKS

Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder.

Se resultatene for SII 2020

nhh logo liggende FII Logo
Aii Logo SvII logo
dii.jpg