Norsk innovasjonsindeks

Verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter

I samarbeid med

au logo
hanken logo
kau logo
UC3m logo
Uhasselt logo
TUQ Logo
VinUni logo
au logo
hanken logo
kau logo
UC3m logo
Uhasselt logo
TUQ Logo
VinUni logo

NII - Norsk innovasjonsindeks

Norsk innovasjonsindeks (NII) er overbyggingen til tre indekser, der kommersiell innovasjonsindeks er den viktigste og de to andre utspring fra den:

    • Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.
    • Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder
    • Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.

KII - Kommersiell innovasjonsindeks

Kommersiell innovasjonsindeks måler kundenes totale vurdering av virksomhetens innovasjonsevne.

Se resultatene for KII 2023

DII - DIGITAL innovasjonsindeks

Digital innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens digitale innovasjoner i kundefronten.

Se resultatene for DII 2023

SII - SOSIAL INNOVASJONSINDEKS

Sosial innovasjonsindeks måler kundenes opplevelser av virksomhetens innovasjoner innen sosiale og samfunnmessige områder.

Se resultatene for SII 2023