Norsk innovasjonsindeks

Verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter

NII - norsk innovasjonsindeks

Rangering av norske bedrifter basert på opplevd innovasjonsevne.

Se resultatene for NII 2019

SII - SOSIAL INNOVASJONSINDEKS

Rangering av norske bedrifter basert på opplevd samfunnsbidrag gjennom innovasjon.

Se resultatene for SII 2019

nhh logo liggende FII Logo
Aii Logo SvII logo