om norsk innovasjonsindeks

om norsk innovasjonsindeks

Verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter.

 «Du kan ikke styre det du ikke kan måle», sier et gammelt ledelsesmantra. På nasjonalt plan tar de eksisterende kildene til systematisk informasjon om innovasjonsinnsats og innovasjonsresultater vanligvis utgangspunkt i makroøkonomiske indikatorer (f.eks. Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index) eller egenrapportering fra ledere eller eksperter (f.eks. Community Innovation Survey, Fast Company World’s Most Innovative).

Dette ovenfra-og-ned- og innenfra-og-ut-perspektivet er utvilsomt verdifullt, men det tar ikke hensyn til erfaringene og meningene til mottakerne av innovasjonen, altså kundene. Det er ironisk at innovasjon per definisjon forutsetter kommersiell anvendelse av en ny idé, og tilgjengelighet for kunder på markedet er det som skiller innovasjoner fra oppfinnelser.

Med utgangspunkt i at nye produkters suksess – og dermed også innovatørenes – avgjøres av om og hvordan kundene tar dem i bruk, har et forskningsteam ved NHH utviklet en ny, innenfra- og- ut- og nedenfra-og-opp-tilnærming til evaluering av innovasjonsinnsats – Norsk Innovasjonsindeks (NII).

NII er overbyggingen til tre indekser; hvorav kommersiell innovasjonsindeks er den viktigste og de to andre utspring fra den:

  • Kommersiell innovasjonsindeks som måler kommersielle innovasjoner slik kundene ser det
  • Sosial innovasjonsindeks som måler sosiale innovasjoner slik kundene ser det
  • Digital innovasjonsindeks som måler digitale innovasjoner slik kundene ser det

NII er en teoretisk utledet målemetode som hviler på to antakelser:

  1. land kan ikke være innovative – men det kan selskaper, og
  2. ledere og eksperter kan ikke felle dom over innovasjoner – men det kan kundene.

Ved hjelp av en nøye designet prosedyre fanger NII opp både selskapenes innovasjoner og kundenes oppfatninger av verdiskapingen disse innovasjonene har medført.

Prosedyren legger hovedfokus på å vurdere hvordan selskapenes innovasjonsevne oppfattes, og hvilken effekt denne oppfatningen har på selskapets strategiske posisjonering og kundelojalitet.

Det offentlig tilgjengelige resultatet er den årlige vurderingen og rangeringen av norske selskaper i mange ulike bransjer, basert på innovasjon, relativ attraktivitet og kundelojalitet.

I tillegg gjør NII det mulig å foreta en detaljert analyse av kundenes reaksjoner på bestemte selskapers innovasjonsaktivitet, så vel som en systemanalyse på bransjenivå.

IllustrasjonIllustrasjon

Telenor gjør byks på innovasjonsindeks

IKEA er for tredje året på rad Norges mest innovative selskap, viser fersk innovasjonsindeks fra NHH. Telegiganten Telenor fosser frem på rangeringen, mens konkurrenten Telia har størst tilbakefall.

Se Tor W. Andreassens tale til den finske innovasjonsindeksen - FII (youtube)