NORSK INNOVASJONs INDEKS (NII): KUNDENES STEMME OM INNOVASJON

NORSK INNOVASJONs INDEKS (NII): KUNDENES STEMME OM INNOVASJON

Norsk Innovasjonsindeks (NII) er verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter.

Norsk Innovasjonsindeks (NII) ble skapt i 2016 av forskere ved NHH (Norges Handelshøyskole) og DIG (Digital Innovation for Sustainable Growth). Denne indeksen er den første i verden som vurderer innovative bedrifter basert på tilbakemeldinger fra kundene deres. Tradisjonelt har vi brukt økonomiske tall og meninger fra eksperter for å vurdere innovasjon, men NII tar hensyn til det som virkelig betyr noe – kundenes oppfatning.

I stedet for å se på tall som påvirker hele økonomien, tar NII for seg hva virkelige kunder mener. Dette er viktig fordi kundene er de som støtter bedriftene økonomisk ved å kjøpe deres produkter og tjenester. Forskningsteamet ved NHH har laget en ny måte å vurdere innovasjon på. De ser ikke bare på hva selskapene sier de gjør, men også på hva kundene mener om hvordan bedriftene skaper verdi gjennom innovasjon.

Denne tilnærmingen er så unik at den er blitt tatt i bruk i flere andre land som Finland, Sverige, Danmark, Belgia, Spania, Australia og USA. I hvert av disse landene er det en viktig handelshøyskole og forskergruppe som jobber sammen. De samarbeider også med rådgivningsfirmaer for å hjelpe bedrifter med å bruke NII-metoden. Sammen kaller vi oss for The Innovation Index Coalition (IIC)

NII består av tre indekser: en kommersiell innovasjonsindeks som ser på innovasjoner i hva bedrifter tilbyr på markedet (markedstilbudet), en sosial innovasjonsindeks som vurderer bærekraft og hvordan bedrifter påvirker samfunnet rundt seg (om de er en god nabo), og en digital innovasjonsindeks som ser på automatisering av kundefronten av. Alt dette vurderes fra kundenes perspektiv.

NII handler også om viktige temaer som innovasjon og bærekraft, hvordan bedrifter kan tilpasse seg en aldrende befolkning, og smart bruk av teknologi for å hjelpe kundene bedre.

Det som gjør NII så spesiell er at den setter søkelys på hva kundene tenker, føler, og opplever om innovasjon, og hvordan dette påvirker deres valg og dermed bedriftenes posisjon, attraktivitet i markedet og til slutt verdien av bedriften slik den fastsettes på børs eller gjennom oppkjøp. Resultatene fra NII blir presentert på nettsidene våre, og vi arrangerer også en årlig "Innovation 202x"-konferanse der vi diskuterer funnene og hedrer de mest innovative bedriftene innen de tre områdene.

NII gir oss muligheten til å nøye analysere hvordan kundene i tre ulike segmenter – unge, midt i livet, og eldre - reagerer på innovasjonen til ulike bedrifter, og også se på hele bransjer. Landene i seg selv kan kanskje ikke være innovative, men enkeltbedrifter kan være det. Det er også viktig å huske at det er kundene som virkelig kan dømme om en innovasjon er vellykket eller ikke.

Så, NII er en verdifull måte å måle innovasjon på. Den tar med seg kundenes oppfatning av hvordan verdiskaping skjer, og gir oss derfor en mye mer helhetlig vurdering av hvordan norske bedrifter jobber med innovasjon.

Det er viktig å si at mens kvalitet i tilbudte varer og tjenester er billetten inn i markedet, er innovasjoner billetten for å bli værende i markedet. Samspillet er vist i figuren.

Kilde: Andreassen 2023 - Moderne verdiskaping
Kilde: Andreassen 2023 - Moderne verdiskaping

Telenor gjør byks på innovasjonsindeks

IKEA er for tredje året på rad Norges mest innovative selskap, viser fersk innovasjonsindeks fra NHH. Telegiganten Telenor fosser frem på rangeringen, mens konkurrenten Telia har størst tilbakefall.

Se Tor W. Andreassens tale til den finske innovasjonsindeksen - FII (youtube)