Innovation Index Coalition (IIC): Forsterker kundenes stemme i innovasjon

Innovation Index Coalition (IIC): Forsterker kundenes stemme i innovasjon

Innovation Index Coalition (IIC) er en global samling av akademiske forskningspartnere som er forpliktet til å innlemme kundeperspektivet i diskusjonen rundt oppfinnelse og innovasjon.

Våre partnere

au logo
hanken logo
kau logo
UC3m logo
Uhasselt logo
TUQ Logo
VinUni logo
au logo
hanken logo
kau logo
UC3m logo
Uhasselt logo
TUQ Logo
VinUni logo

OM IIC

IIC ble grunnlagt i 2023 av forskere fra Norges Handelshøyskole, og den inkluderer nå fremtredende institusjoner som Norges Handelshøyskole (Norge), Hanken School of Economics (Finland), Karlstad Business School (Sverige), Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Danmark), Hasselt University – School of Business (Belgia), Universidad Carlos III de Madrid (Spania), Fordham University – Gabelli School of Business (USA), University of Queensland – School of Business (Australia), og VinUni (Vietnam).

Den drivende kraften bak dette samarbeidet er det banebrytende arbeidet som ble utført i utviklingen av Norsk Innovasjonsindeks (verdens første rangering av mest innovative selskaper basert på kundenes vurderinger) ved Norges Handelshøyskole i 2016, og slik den er beskrevet i den vitenskapelige Kurtmollaiev, Lervik-Olsen og Andreassen (2022).[1]

IICs oppdrag er å forbedre effekten av (digitale) innovasjoner, verdiskaping og transformasjoner ved å sørge for at avgjørende design- og implementeringsbeslutninger er basert på vitenskap og bevis. I hvert partnerland oppnår vi dette gjennom forskning, spredning, nettverksbygging og opplæring.

Forskningsagendaen formes av de unike styrkene og historiene til forskningspartnerne og mangfoldet av ekspertise gjør det mulig for IIC å drive nyskapende forskning om kundenes rolle i innovasjon.

Forskningsresultater formidles gjennom ulike kanaler, inkludert vitenskapelige tidsskrifter, bransjepublikasjoner og IICs egen nyhetsbrev. Vårt samarbeid utvides til årlige konferanser, workshops og publiseringen av et nyhetsbrev skrevet av varierte IIC-forskere, som presenterer innsikter om emnet. Publikasjonsformatet er tilpasset en ledelsesstil og er ment å være tilgjengelig for forretningsledere og bransjeeksperter.

Koalisjonen arrangerer årlige nettverksmuligheter for å dyrke arbeidsforhold mellom forskere, bedrifter og beslutningstakere. Disse forholdene er avgjørende for å sikre at IICs forskning har en reell virkning i den virkelige verden.

Sammen med våre konsulentpartnere tilbyr vi opplæringsprogrammer for å utvikle ferdighetene til fremtidige innovatører. Kurs tilbys innen ulike emner, inkludert kundedrevet innovasjon, designtenkning og smidig utvikling.

IIC forplikter seg til å gjøre en positiv innvirkning på verden gjennom innovasjon. IICs forskning, spredning, nettverksbygging og opplæringsaktiviteter sikrer at innovasjon er kundedrevet, basert på bevis og bærekraftig.

Samlet sett forsterker Innovasjonsindekskoalisjonen kundenes stemme i innovasjon på flere måter:

• Forskning som setter søkelys på å forstå hvordan kunder oppfatter og verdsetter innovasjon.

• Forskningspartnere samarbeider med bedrifter for å utvikle kundedrevne innovasjonsstrategier.

• IICs nyhetsbrev og andre publikasjoner gir innsikt i hvordan bedrifter kan inkorporere kundenes stemme i innovasjonsarbeidet.

• Konferanser og workshops bringer sammen forskere, bedrifter og beslutningstakere for å diskutere kundenes rolle i innovasjon.

• IICs opplæringsprogrammer lærer fremtidige innovatører hvordan de kan inkludere kundenes stemme i sitt arbeid.

• IIC gjør et betydelig bidrag til innovasjonsfeltet. Ved å forsterke kundenes stemme hjelper IIC til med å sikre at innovasjon er mer effektiv og bærekraftig.

For mer informasjon, vennligst kontakt professor Tor W. Andreasen ved Norges Handelshøyskole eller vår lokale forskningspartner.

  1. Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line & Andreassen, Tor W. (2022) Competing through innovation: Let the customer judge! Journal of Business Research, 153, s. 87- 101. Doi: 10.1016/j.jbusres.2022.08.002