Gi gaven videre søker studenter

gaver
– Vi startet Gi Gaven Videre høsten 2019 med uvurderlig hjelp fra NHH-studentene. Det resulterte i rundt én million kroner som gikk til veldedige organisasjoner. Denne høsten ønsker vi å ta det et godt hakk videre, sier Aksel Mjøs. Foto: piqsels.com
NHH

20. august 2020 15:48

Gi gaven videre søker studenter

– Gi Gaven Videre søker studenter som brenner for bærekraft og meningsfylt salgs- og markedsarbeid, og som ønsker å være en del av laget høsten 2020, sier Aksel Mjøs.

Mjøs er daglig leder i Gi Gaven Videre og førsteamanuensis i finans ved NHH.

A Mjøs
Aksel Mjøs, finansforsker ved NHH og daglig leder i den ideelle organisasjonen Gi Gaven Videre.

– Vi startet Gi Gaven Videre høsten 2019 med uvurderlig hjelp fra NHH-studenter. Det resulterte i rundt én million kroner som gikk til veldedige organisasjoner. Denne høsten ønsker vi å ta det et godt hakk videre, sier han.

Nå ønsker Mjøs flere studenter med i arbeidet til non-profit selskapet, som tilbyr digitale gavekort der mottaker kan gi gaven videre til sin hjertesak. Jobben vil bestå av å verve bedrifter til å bruke Gi Gaven Videre som julegave til ansatte i 2020, dels gjennom å avtale møter, men også direkte salg.

– Vi jobber tett med PwC og i den anledning vil selskapet tilby spisset salgstrening for oss. I tillegg blir det tett oppfølging og tilrettelegging gjennom blant annet CRM-systemet Hubspot, som alle vil få opplæring i.

– Vi leverer bærekraft ved at vi forhindrer unødvendige gavekjøp og finansierer de som gjør verden mer bærekraftig ved å ha omtrent hundre veldedige organisasjoner som man kan velge, sier Mjøs.

Han oppfordrer interesserte til å ta kontakt for eventuelle spørsmål (aksel@gigavenvidere.no).

Søknadsfrist: Mandag 31. august. Første oppstartsmøte: Fredag 4. eller mandag 7. september kl. 14:00 (PwC i Sandviken)

Søknadsskjema