Emner i Økonomisk styring støtteprofil

Emner i Økonomisk styring støtteprofil

Studenter med Økonomisk styring som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

BUS - Støtteprofil i økonomisk styring

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
MRR415 MRR415Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (erstattet av BUS401) 7.5 Høst Vår
BUS402 BUS402Finansregnskap I 7.5 Høst
MRR412 MRR412Finansregnskap I 7.5 Høst
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomiske beslutninger med data-simulering 7.5 Høst
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research (Expired) 7.5 Høst
BUS449 BUS449Multivariate Analysis for Business Economics (expired) 7.5 Høst
BUS459 BUS459Predictive Analytics with R (Replaced by BAN404) 7.5 Vår
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business (Replaced by BAN402) 7.5 Høst
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR405 STR405Metode for masterutredningen (utgått - erstattet av STR402A) 7.5
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5 Høst
BAN421 BAN421Data Structures in R 2.5 Høst
BAN422 BAN422Visualization in R 2.5 Vår
BAN423 BAN423Benchmarking with DEA, SFA, and R 2.5 Høst
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS422 BUS422Investeringsanalyse (erstattet av BUS422E og BUS422N) 7.5 Vår
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Høst Vår
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes (Replaced by BAN403) 7.5 Høst
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS425 BUS425Verdsettelse med regnskapsanalyse (erstattet av BUS440B) 7.5 Høst
BUS426E BUS426EAuditing (replaced by MRR411E) 7.5 Vår
BUS426N BUS426NRevisjon (erstattet av MRR411) 7.5 Høst
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS437 BUS437Valuation, Financial Analysis and Accounting (expired) 7.5 Høst
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440 BUS440Regnskapsanalyse og verdivurdering (erstattet av BUS440A) 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS (replaced by BUS402E/MRR412E) 7.5 Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5 Høst
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter 7.5 Høst
BUS451 BUS451Dynamisk virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods (expired) 7.5 Vår
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5 Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business (Replaced by BAN401) 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation (replaced by BUS440E) 7.5 Vår
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS462 BUS462Benchmarking with DEA, SFA, and R (Replaced by BAN423) 2.5 Høst
BUS463 BUS463Data structures in R (Replaced by BAN421) 2.5 Vår
BUS464 BUS464Visualization in R (Replaced by BAN422) 2.5 Vår
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR411E MRR411EAuditing I 7.5 Vår
MRR413 MRR413Regnskapsanalyse og verdsettelse (utgått) 7.5 Høst
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår